loader

25 Temmuz 2024

TSD Hakkında

Çeşitli kültürlerce, asırlar boyu çok değerli seramik eserler üretilmiş olan topraklarımızda, seramiğin cumhuriyet dönemi öncesinde yozlaştığını ve hatta unutulduğunu görmekteyiz. 1950 de başlatılan sanayileşme hamlesi ile birlikte seramikte gündeme gelmiş ve kısa bir sürede çok önemli aşamalar kaydederek bugünkü seviyesine ulaşmıştır. 

Seramik bugün toplumumuzun sanatsal ve endüstriyel olmak üzere çok çeşitli amaçları için beğenerek, severek yoğun şekilde kullandığı önemli bir ürün olmuştur. Bu süre içinde eğitim kurumlarımız, Endüstri ve toplum sayıları binlere ulaşan seramikçiler yetiştirmiştir. Bu seramikçilerin büyük bir bölümü de seramiği meslek edinerek Türk Seramik Sanatı ve ülkemiz seramik endüstrisinin bu gününü yaratmışlardır. Böylesine büyük bir meslek grubu haline gelen seramikçiler zaman zaman, bir dernek veya birlik halinde toplanmayı arzu etmişler ve sonucu alınamayan çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. 

1989 yılı baslarında Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Sn. Basri Sezer seramikle iştigal eden bazı mühendis ve sanatçıların da görüşlerini alarak teşebbüse geçmiş, uluslararası belli başlı seramik dernekleri ile iletişim kurarak dernek tüzüklerini incelemiş ve ilk tüzüğü oluşturmuştur. Ayrıca seramik ve çimento sektörlerindeki şirketler ile temas kurarak sponsorluklarını sağlamış ve endüstri, sanat ve eğitim gibi çeşitli dalları temsil edebilecek kişileri davet ederek İstanbul'da bir toplantı organize etmiştir. Bu toplantıda Sn. Basri Sezer Derneğin Kurucu Başkanlığına, Sn. Yüksel Güner de Başkan Yardımcılığına seçilerek Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. İlk resmi müracaat 27.12.1989 tarihinde yapılarak 21.03.1990 tarihinde kuruluş izni alınmıştır.

Görüldüğü gibi kurucu üyeler dahil tüm organlarda seramik sanatçıları , seramik öğretimi veren eğiticiler, seramik endüstrisinde ve üretiminde görev almış tüm seramikçileri bir araya getirmeyi amaçlayan derneğimiz çok geniş kapsamlı bir güç ve dayanışma oluşturulması öngörülerek yola çıkılmış ve aşağıdaki istekler hedef alınmıştır.

 1. Ülkemiz de seramik konusunun her yönü ile geliştirilmesini ve etkinliğinin artması
 2. Seramikçiler arasında iletişim kurulması , yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmelerden üyelerin süratle haberdar edilmesi amacı ile,
  • Bilimsel
  • Teknik
  • Sanatsal
  • Ekonomik
  • Sosyal
 3. Mesleki yayınlar bülten, dergi ve bildiri hazırlanması
 4. Üyelerimizin ve seramik alanındaki sorun ve gereksinimlerinin tesbiti , çözüm aranması ve gereğinde ilgili kurum ve kuruluşlarda girişimlerde bulunulması
 5. Üyelerimizin yurt içi ve dışında seramik ile ilgili faaliyetlerinden haberdar edilmesi ve katılımlarında yardımcı olunması ve gerekli organizasyon ve koordinasyonun yapılması
 6. Üyelerimizin başarılarını ve ülkemizdeki seramik konusu ile ilgili gelişmeleri yurt içi ve yurt dışında topluma duyurabilecek halkla ilişkiler faaliyetleri
 7. Üyeleri ile seramik üreticileri ve endüstri arasında işyeri ve personel ihtiyacını karşılama konusunda aracı olunmasını
 8. Seramik konusunda eğitim veren kurumlar ile işbirliği kurulması ve eğitimin seramik kuruluşlarına yararlı olabilmesine destek verilmesinin,
 9. Seramik malzemelerinin, seramik sanatının topluma tanıtılarak seramiğe sempatinin arttırılmasının sağlanması.


İletişim Bilgileri