loader

25 Temmuz 2024

SERHAM Hakkında

Seramik Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği sektördeki üretici kuruluşları bir araya getirmek, üreticilere sosyal ve ekonomik yönden rehberlik etmek, küresel rekabetin getirdiği koşullarda üyelerinin rekabete uygun şartlarda yapılanmalarına yönelik ortak işbirliği alanları yaratmak, uluslararası pazarlarda Türk seramik hammaddeleri ürünlerinin tanıtımı ve pazar payını artırıcı girişimlerde bulunmak, üyelerinin çeşitli konulardaki ortak sorunlarına çözümler aramak, sektörün üretim ve ticaretinin meslek ahlakı ve kamu yararına uygun işlemesini sağlamak ve seramik hammadde sanayiinin en yetkin temsilcisi olma konumunu sürdürmek amacıyla 1996 yılında kurulmuştur.

Seramik Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği'ne kayıtlı 18 üye firma bulunmaktadır. Kurucu üyeler, ülkemizin seramik üretiminin büyük bir kısmını, ihracatının ise %95'ini gerçekleştiren Kale, Toprak, Ege, Eczacıbaşı, Serel gibi firmaların kendi bünyelerinde kurdukları hammadde firmalarıdır. Üyelerimiz arasında; Kalemaden, Toprak Madencilik, Matel Madencilik, Esan, Doğa Madencilik, Polat Madencilik gibi büyük ölçekli üretim ve ihracat yapan firmalar bulunmaktadır. Bunların dışında üyelerimiz arasında, seramik üreticilerine hammadde sağlayan ve uluslararası pazarlara ihracat yapan orta ve küçük ölçekli firmalar da bulunmaktadır. Seramik hammaddeleri sektörü, seramik sanayiinin son yıllardaki hızlı gelişimine paralel olarak niteliksel ve niceliksel olarak önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Türkiye'de önemli bir seramik hammaddesi rezervi mevcuttur. Seramik hammaddeleri sektörü, 400 milyon ton feldspat, 100 milyon ton kaolin, 5 milyar ton kuvars ve kuvarsit, 585 milyon ton kil rezervi ile endüstriyel hammaddelerde ihracat imkanı yüksek olup, sektör önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapabilecek güçtedir.

Seramik Hammadde Sektörünün yıllık üretimi 10 milyon ton düzeyinde olup, bunun 5 milyon tonluk kısmı ihraç edilmektedir. Sektör 2005 yılında 354.423 ton kuvars, 4.595.890 ton felsdpat üretmiştir.  Sektörün 2004 yılı ihracatı 134 milyon USD' dır.

Seramik Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği çatısı altında organize olan sektörün büyüme stratejisi, bir yandan bölgesel üretim gücü haline gelmiş yurtiçi seramik sanayiine hammadde üretirken diğer yandan katma değeri yüksek seramik hammaddelerini dünya pazarlarına sunmaktır.


İletişim Bilgileri