loader

25 Temmuz 2024

SERSA Hakkında

Merkezi İstanbul'da olan SERSA, 1996 yılında, Türk seramik sektöründeki her türlü seramik sağlık gereçleri üreten kuruluşları bir araya getirmek gayesiyle kurulmuş bir dernektir. 
Avrupa’da en çok üretim yapan birinci ülke konumunda olan sektör, dünya üretiminin %10’una yakınını üretmektedir. Sektörde bugün büyük ölçekli 9 adet üretici şirket mevcuttur. SERSA’nın üyeleri arasında sektörün ve dünyanın en büyük üretici firmaları bulunmaktadır. 

Seramik sağlık gereçleri sektöründe 2002 yılında 194.500 ton olan kurulu kapasite 2007 yılında 330.000 ton’a çıkmıştır. Üretim 2,0 kat artarak 123.980 ton’dan 260.000 ton’a, iç piyasa satışları 48.100 ton’dan 139.500 ton’a, ihracatı ise 1,6 kat artarak 77.260 ton’dan 120.446 ton’a yükselmiştir. Üretiminin % 60’ını ihraç eden sektör, 9 milyon parçaya ulaşan ihracat rakamıyla Avrupa’nın en büyük ihracatçısı konumundadır. Türkiye’nin başlıca seramik sağlık gereçleri ihracat pazarları sırasıyla İngiltere, Almanya, A.B.D., Fransa ve İspanya’dır. İhracatın %70’i AB üyesi ülkelere yapılmaktadır. Giderek büyüyen üretim kapasitesi, modern teknoloji yatırımları ve yüksek kalite avantajları sayesinde, Türk seramik sağlık gereçleri sektörünün dünya pazarlarındaki rekabet gücü giderek artmaktadır. SERSA üyesi firmalar ise, sektörde kapasitenin %75'ini, ihracatın ise %90'ını gerçekleştiren bir gücü temsil etmektedirler. 

SERSA'nın amacı, Türk seramik sektöründeki seramik sağlık gereçleri üretici kuruluşları bir araya getirmek; üreticiler ve çalışanlarına mesleki, sosyal ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek; küresel rekabetin getirdiği koşullarda üyelerinin rekabetçi şekilde yapılanmalarına yönelik ortak işbirliği alanları yaratmak; sinerjik sonuçlara yönelik ortak eylemler organize etmek; ulusal pazarda, seramik sanayiinin ürünlerinin etkinliğini arttırarak pazar payı artımı ve yeni kullanım alanları yaratmak; uluslararası pazarlarda ise, Türk seramik ürünlerinin tanıtımı ve pazar payını arttırıcı girişimlerde bulunmak; üyelerinin çeşitli konulardaki ortak sorunlarına çözümler aramak olarak özetlenebilir. 

Ayrıca seramik sektörünün bilimsel, kültürel, teknolojik, ekonomik gelişimine yarayacak kurumları, konsorsiyumları, toplulukları kurmak, uluslararası organizasyonlarda yer almasını sağlamak ve sektörün üretim ve ticaretinin meslek ahlakı ile kamu yararına uygun çalışmalarını denetlemek ve bu konuda gelişmelerine ortam hazırlamak da SERSA'nın çalışma konuları arasında yer almaktadır.


İletişim Bilgileri