loader

25 Temmuz 2024

SEREF Hakkında

Türk Refrakter Sanayii, 1940'lı yıllarda doğmuş ve 1980'lerden sonra, özellikle demir-çelik üretimine paralel olarak artan refrakter ihtiyacını karşılamak üzere kapasite ve çeşitlilik artırmaya yönelik ciddi bir büyüklüğe kavuşmuştur. Sektör son on yıllık dönemde yeni ürün geliştirme ve kalite iyileştirme konularında önemli gelişmeler kaydetmiş ve dünyanın önemli üreticileriyle rekabet edebilecek bir düzeye ulaşmıştır. 

Sektörde halen 14 firma faaliyet göstermekte ve 3500'ü aşkın kişi istihdam edilmektedir. Son yıllarda iç pazarda yaşanan daralmaya karşın ihracatta atağa geçen sektör, öncelikle komşu ülkelere başlattığı satış faaliyetlerini ABD'den Uzakdoğu’ya kadar genişletmiştir. Sektörün 2007 yılı ihracatı 135.595.894 dolardır. Türkiye'nin hammadde zenginliği ve refrakter sanayinde önemli yeri olan Manyezit ve Dolomit'te miktar ve kalite olarak dünyanın önemli üreticilerinden biri olması, sektörün bu önemli girdisinin yerli kaynaklardan karşılanabilmesi açısından önemli bir avantaj ve sektörün geleceği açısından da güvencedir. 

Türk Refrakter Üreticileri 1986 yılında Ankara'da Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği adı ile kurulmuş, 1993 yılında merkezini, Ankara'dan İstanbul'a taşınmış ve tüzüğünde yapılan yeni değişiklikler ile daha etkin ve verimli hale getirilmiştir. 

SEREF, Türk seramik sektöründeki her türlü seramik, sofra ve süs eşyası , teknik seramik ve refrakter malzemeleri üreten kuruluşların bir araya gelerek kurdukları bir dernek olup, amacı bu kuruluşların ortak ekonomik ve teknik sorunlarına çözüm aramak, üretim kalitesi ve verimliliğini yükseltmeye yönelik araştırma-geliştirme ve teknoloji üretimi çabalarını desteklemek; aralarında hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlamak; yurtiçi ve dışında tanıtımını sağlamak; temsil edilen sektörün bilimsel, teknolojik, kültürel, ekonomik ve ticari gelişimine yarayan teşebbüsleri, kurumları, konsorsiyumları, toplulukları kurmak, teşvik etmek, katılmak, desteklemek; sektörde, küresel rekabetin getirdiği koşullar altında, üyelerinin rekabetçi yapılanmaları açısından ortak çalışma ve işbirliği alanı yaratmak ve sinerjik sonuçlara dönük ortak faaliyetler organize etmek suretiyle, uluslararası pazarda Türk seramik sofra ve süs eşyası, teknik seramik sanayinin etkinliğini artırmak ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirmektir.


İletişim Bilgileri