loader

25 Temmuz 2024

Hakkımızda

Türk seramik sektöründeki üretici kuruluşları bir araya getirmek amacıyla ilk Birlik 1986 yılında Ankara'da Seramik ve Refrakter Üreticileri Birliği adı ile kurulmuştur.

1993 yılında Birlik Merkezi Ankara'dan İstanbul'a taşınmış ve tüzüğünde yapılan yeni değişiklikler ile daha etkin ve verimli hale getirilmiştir. Ancak Türk Seramik Sektörü’nün yüksek boyutlara ulaşması ,dünya ile entegre hale gelme zorunluluğu gibi nedenler , Birlik çatısı altındaki alt-sektörlerin sorun , ilgi ve uğraş alanlarını çeşitlendirmiştir. Bu gelişimin gereği alt-sektörler 1996 yılında;

SERKAP Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği
SEREF Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği
SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği

olarak ayrı dört Birlik halinde yeniden yapılanmıştır. 

2001 yılı içinde dernek Yönetim Kurullarında alınan karar gereği bu dört derneği ve sektördeki diğer kuruluşları bir çatı altında toplayan Seramik Federasyonu'nun kurulması konusunda girişimlere başlanmıştır.

2002 yılı sonunda, Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER)'in de katılımıyla seramik karo, vitrifiye, Refrakter ve hammadde üreticilerini temsil eden bu öncü kuruluşlar bir çatı altında birleşmiştir.

TÜRK SERAMİK DERNEĞİ de (TSD) gerekli bürokratik düzenlemeleri tamamladıktan sonra Federasyona dahil olmuş ve üreticilerin ve satış kanallarını oluşturan bayilerin yanı sıra, bilim adamları ve seramik sanatçıları da federasyonda yer almıştır.

Dernek Merkezi Eskişehir’de bulunan EBK SERAMİK İŞ KÜMESİ DERNEĞİ 2011 yılı içerisinde Türkiye Seramik Federasyonu çatısı altına dahil olmuştur.  Dernek, kümelenme oluşumlarını organize etmek,   Ar-Ge faaliyetlerini, inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek, aktörler arası iş ağları kurmak, küme oluşturma faaliyetlerini kolaylaştırmak, faktör şartlarının güçlendirilmesi, küme tabanının geliştirilmesi,  üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, imalat sanayi ve satışıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak; ortak menfaatlerini korumak, ihtiyaç duydukları makine-teçhizat hammadde temini gibi konularda yardımcı olmak, pazar bulmalarını kolaylaştırmak, sonuç olarak tüm üyelerin birlikte güçlenmelerini sağlamaktır.

Sektörü bütün kollarıyla temsil eden Seramik Federasyonu, sektörün gelişimi, ortak sorun ve ihtiyaçların giderilmesi yolunda büyük önem taşımaktadır.