loader

22 Haziran 2024

Çevre ve Enerji Teknik Komite Toplantısı

Çevre ve Enerji Teknik Komite Toplantısı

Haberler

Çevre ve Enerji Teknik Komite Toplantısı

26.04.2024 tarihinde üylerimiz temsilcilerinden oluşan Çevre ve Enerji teknik komite toplantısında   

Sn. Ceren Bayören (Kümaş Manyezit)

Sn. Elif Gökhan (Kaleseramik)

Sn. Tuğba Gülgün  (Yurtbay Seramik)

 

“İyi Uygulama Örnekleri” başlığı ile firmalarının ve işletmelerinin; çevre/enerji yönetim sistemleri, yenilenebilir enerji , enerji verimliliği, endüstriyel simbiyoz, atık yönetimi, geri dönüşüm, iş sağlığı güvenliği vb konularında örnek uygulamalarına ilişkin sunum gerçekleştirmişlerdir.

 

Kümaş Manyezit Frimasından Ceren Bayören tarafından sürdürülebilirlik tanımı , sürdürülebilir kalkınma, AB yeşil Mutabakat, AB İklim Hedefleri, AB Emisyon Ticaret Sistemi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması hakkında genel bilgi verilmiştir. Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Yeşil ve Döngüsel Eylem Planları ve Yeşil finansman konularında açıklamalarının akabinde Kümaş Sürdürülebilirlik konusunda bilgi verilmiştir. Kümaş, Kurumsal Ayak İzi, Ürün bazlı Karbon Ayak İzi, Ürün tüm yaşam döngü analiz, EPD, Su Ayak İzi, EED kapsamında projeler, Sürdürülebilirlik Raporlaması, GES projeleri çalışmaları, İş güvenliği ve sosyal etkileşimi çalışmaları ile ilgili özet bilgiler paylaşılmıştır.

 

Yurtbay Firmasından Tuğba Gülgün, Yurtbay Seramik hakkında bilgi, sürdürülebilir su yönetimi, Çevre Etiketi, Çevresel performans, EPD Ürün Beyanı, Düşük Emisyonlu Ürün sertifikaları-İç mekan hava kalitesi, kurumsal karbon ayak izi çalışmaları hakkında özet bilgiler paylaşmıştır.

 

Kaleseramik firmasından Elif Gökhan Atık Isı Geri Kazanımı, Atık Isının Sera Tesislerinde kullanımı örneği, Hidrojen Vadisi Projesi, Sürdürülebilirlik Performans Takibi, Sinterflex  ürünü, Cura Tiles örnek ürünleri, Sertifikasyonlar başlığı altında EPD, Green Guard sertifikaları hakkında bilgi verilmiştir.

 

İyi Uygulama Örnekleri başlığı ile sunumlar farklı üye firmalarımızla sürdürülecektir.

 

Çevre ve Enerji Teknik Komite Toplantısı