MEDYA

Türkiye Seramik Federasyonu yeni hizmet binası Ataşehir’de açıldı

Türkiye Seramik Federasyonu yeni hizmet binası Ataşehir’de açıldı

Türkiye Seramik Federasyonu’nun Ataşehir’de yer alan yeni binası T.C. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın katılımıyla ile 7 Kasım 2012 tarihinde törenle hizmete açıldı. Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış “Çağdaş Seramik Sergisi” ile devam etti.

Seramik sektörünün ulusal ve uluslararası pazarda imajının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapan Türkiye Seramik Federasyonu Ataşehir’de yer alan yeni hizmet binası sergi ve konferans salonları ile sektöre daha iyi bir hizmet vermeyi hedefliyor.

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeynep Bodur Okyay açılışta yaptığı konuşmada “Geçen haftaki kutlamalarla Cumhuriyetimiz yüz yaşına bir sene daha yaklaşırken, Türk seramik dünyasının dernekleşme hareketinde de bir çeyrek asrı geride bırakmış durumdayız. Bildiğiniz gibi sektörel kuruluşlar Amerika ve Avrupa’dan sonra Türkiye’de de özellikle son yıllarda büyük önem kazandı. Bu aslında bizim ülke olarak geride olduğumuz bir alandı. Ama özellikle son 10-15 yıldaki yapılanmalarla artık neredeyse tüm sektörler örgütlendi. Seramik sektöründe de köklü alt yapılanmalar mevcuttu ve biz 2002 yılında tüm bu alt dernekleri “Türkiye Seramik Federasyonu” çatısı altında birleştirdik. İster istemez bir dernek enflasyonu yaşanan ülkemizde güçlerin ve enerjilerin birleşmesi adına Federasyonumuzun iyi bir örnek teşkil ettiğine inanıyorum.” dedi.

Okyay konuşmasında “2 milyar USD’lik üretim hacmi ve yaklaşık 1 milyar USD’lik ihracatı; 26 bin doğrudan, 220 bin dolaylı istihdamı ile Türk seramik sanayisi, ekonomiye sağladığı döviz akışı ve yüksek katma değerli niteliği ile Türk sanayisinin önemli bir dalıdır.
Dünya seramik üretiminde 9., ihracatta ise 4. sırada bulunan sanayimiz için Türkiye, özellikle kaliteli, geniş hammadde kaynakları, eğitimli ve nitelikli işgücü imkanı ile avantajlı bir ülkedir. Pek çok büyük cirolu ihracatçı sektörde düşük katma değer oranları sağlanırken, tamamına yakını yerli hammaddelerle hazırlanan seramik ürünlerimizle ihracatta ülkemize yüksek oranda katma değer sağlıyoruz. Ulusal ekonomimizdeki en önemli sorunlardan birisinin cari açık olduğunu düşünürsek seramik sektörünün sağlamakta olduğu ve gerekli imkanlar oluşursa daha da artırabileceği katma değer oldukça stratejiktir.” dedi.

Bina açılışı ile eş zamanlı olarak “Zamanın İzinde: Çağdaş Seramik Sergisi” düzenlendi. Türk Seramik Derneği tarafından düzenlenen sergi 44 Seramik sanatçısının eserini içeriyor. Türkiye Seramik Federasyonu’nun kalıcı koleksiyonunda yer almak üzere hazırlanan sergi 7 Kasım 2012 tarihinden itibaren ziyarete açık olacak.

TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU Hakkında:
Türk seramik sektöründeki üretici kuruluşları bir araya getirmek amacıyla ilk Birlik 1986 yılında Ankara'da Seramik ve Refrakter Üreticileri Birliği adı ile kurulmuştur.
1993 yılında Birlik Merkezi Ankara'dan İstanbul'a taşınmış ve tüzüğünde yapılan yeni değişiklikler ile daha etkin ve verimli hale getirilmiştir. Ancak Türk Seramik Sektörü’nün yüksek boyutlara ulaşması, dünya ile entegre hale gelme zorunluluğu gibi nedenler, Birlik çatısı altındaki alt-sektörlerin sorun, ilgi ve uğraş alanlarını çeşitlendirmiştir. Bu gelişimin gereği alt-sektörler 1996 yılında;

SERKAP Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Birliği
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Birliği 
SEREF Seramik ve Refrakter Üreticileri Birliği
SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Birliği

olarak ayrı dört Birlik halinde yeniden yapılanmıştır.

2001 yılı içinde dernek Yönetim Kurullarında alınan karar gereği bu dört derneği ve sektördeki diğer kuruluşları bir çatı altında toplayan Seramik Federasyonu'nun kurulması konusunda girişimlere başlanmıştır.

2002 yılı sonunda, Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER)'in de katılımıyla seramik karo, vitrifiye, Refrakter ve hammadde üreticilerini temsil eden bu öncü kuruluşlar bir çatı altında birleşmiştir. Türk Seramik Derneği de (TSD) gerekli bürokratik düzenlemeleri tamamladıktan sonra Federasyona dahil olmuş ve üreticilerin ve satış kanallarını oluşturan bayilerin yanı sıra, bilim adamları ve seramik sanatçıları da federasyonda yer almıştır.
Sektörü bütün kollarıyla temsil eden Türkiye Seramik Federasyonu, sektörün gelişimi, ortak sorun ve ihtiyaçların giderilmesi yolunda büyük önem taşımaktadır.


Türkiye Seramik Federasyonu yeni hizmet binası Ataşehir’de açıldı tranprarent Türkiye Seramik Federasyonu yeni hizmet binası Ataşehir’de açıldı tranprarent