MEDYA

Türkiye Seramik Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2011 günü Federasyon’un Mecidiyeköy’deki ofisinde gerçekleştirilmiştir

TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU ZEYNEP BODUR OKYAY İLE DEVAM KARARI ALDI

Türkiye Seramik Federasyonu, 10 Mayıs 2011 tarihinde FEDERASYON merkezinde gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile yeni Başkan ve Yönetim Kurulunu seçti. Yapılan seçim sonucunda, Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 5 Haziran 2008 tarihinden beri sürdüren Zeynep Bodur Okyay ile devam kararı alındı.

Toplantıya, Zeynep Bodur Okyay’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ile devam edildi. Divan Başkanlığına Hasan Sazcı seçilirken, divan üyeliklerini de Atalay Gümrah ve Belgin Özdoğan yaptı. Genel Kurul gündeminin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu üyelere sunuldu. Her iki rapor da ayrı ayrı olarak Federasyon delegelerinin tümü tarafından ibra edildi. 

Gelecek dönem tahmini bütçesinin okunmasının ardından, bütçe, kurul delegeleri tarafından oy birliği ile onaylandı.

Genel Sekreter Germiyan Saatçioğlu’nun sunduğu tüzük değişiklikleri de delegeler tarafından kabul edildi. 

Üye aidat değişikliğini karara bağlayan genel kurul, yıllık üye aidatı ve katkı payı miktarlarını belirledi. Gayrimenkul alımı konusunda Genel Kurul, Yönetim Kurulu’na yetki verdi.

Federasyonun üyesi olduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’na (TÜRKKONFED) 12 delegenin seçiminin ardından yeni yönetim kurulu seçimine geçildi. Tek liste ile girilen seçim sonucunda oy birliği ile Zeynep Bodur Okyay, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Başkan Yardımcılığına Ahmet Yamaner getirilirken, Salih Erez ise Sayman Üye oldu.

Seçimin ardından söz alan Zeynep Bodur Okyay, yeniden seçilmesinden dolayı bir önceki döneme göre daha zor bir görev aldıklarını ve önceki dönemde yapılan işlerin üstünde işler yapmaları gerektiğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde daha kapsayıcı bir Federasyon için çalışacağını söyleyen Zeynep Bodur Okyay, sektörün bu seçimden tek bir güç olarak ayrıldığını belirtti. 

Seçimin ardından yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

Zeynep Bodur Okyay
Hamdi Altunalan
Hakan Çanakcı
Erdem Çenesiz
Selim Çiçek
Salih Erez
Tolun Vural
Kemal Yıldırım
Zeki Şafak Ozan
İbrahim Hızal
Ahmet Yamaner
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Tarık Özçelik
Hanifi Mutlu
Mustafa Girgin
Birol Bilgiçler
Necmettin Arman
Hüseyin Gürcan
DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER

Erkan Güral
Fetin Kazancı
Celal Üstündağ
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

Aykut Bulut
Mehmet Hızal
Fatih Birbilen
DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER

Hüseyin Tanış
Taner Kavas
Serdar Dönmez
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER

Mehmet Arslan
Ali İşcan