MEDYA

TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU, Bakanlıklar yetkilileriyle seramik sektörünü bir araya getirdi

TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU, Bakanlıklar yetkilileriyle seramik sektörünü bir araya getirdi

Seramik Sektörü mensupları, Bakanlık yetkilileriyle sektörün Strateji Belgesi ve Eylem Planını görüşmek için bir araya geldiler. 

Türkiye Seramik Federasyonu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Devlet Demiryolları işbirliği ile 03 Ocak 2012 tarihinde Point Hotel Barbaros Toplantı Salonu’nda tam gün süren bir ÇALIŞTAY gerçekleştirildi. 
Çalıştaya Seramik sektörü temsilcileriyle beraber, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu, Daire Başkanı Dilşad Bayram, Şube Müdürleri Berna Orhan ve Erhan Bayrak, Uzman Yardımcıları Tuba Albayrak, Behiye Canan Ünlü; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Kara Ulaştırma Genel Müdürü Ali Rıza Yüceulu, Karayolu Düzenleme Bölge Müdürü Hamza Demirdelen; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çetin; T.C. Devlet Demiryolları’ndan Genel Müdür Yardımcısı Veysi Kurt ve Yük Dairesi Başkanı İbrahim Çelik katıldılar. 

Oturum Başkanlığını T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu, çalıştayın açılış konuşmasını Serfed Başkanı Zeynep Bodur Okyay yaptı. 

Zeynep Bodur Okyay konuşmasında “SERFED olarak sektörümüzle devlet yetkililerini bir araya getirirken, sektörümüzün sorunlarını ve bunun çözüm yollarını hep birlikte çözmeyi hedeflediklerini” ifade etti. 

Daha sonra söz alan oturum Başkanı Emiroğlu hazırladıkları “Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” taslak çalışmasını özetleyerek anlattı. Bu tarz çalıştayların önemini vurgulayan Emiroğlu “sektörle kamunun bu şekilde ortak çalışabileceğini” ifade etti. İlk oturum Eylem Planındaki önemli noktaların anlatılmasıyla geçti. İkinci oturumda ise Sektör temsilcileri eylem planını değerlendirdiler. 
Katılımcıların söz aldığı ikinci bölümde, eylem planında eksik kalan ya da hiç yer verilmeyen birkaç noktanın daha altı çizildi ve bu konuda yeni maddeler eylem planına ilave edildi. 

Sektöre temsilcilerinin öneri eylemleri şu maddelerden oluştu:
1- Başta kil olmak üzere sektörün yeni ham madde yataklarının araştırılması
2- Teknik seramik ürünlerinin kullanım yerlerinin arttırılması, ar-ge üretiminin ve ar-ge faaliyetlerinin geliştirilmesi. 
3- Mevcut seramik hammadde havzalarının ve bu havzalarda maden çıkartma çalışmalarının korunmasının sağlanması.
4- İhraç edilen ürünlerde akaryakıt üzerindeki ÖTV yükünün iadesi veya mahsubunun sağlanması.
5- Fikri haklar ve tasarım haklarının korunmasına yönelik mekanizmaların etkinleştirilmesi.
6- Sektördeki inovatif ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi ve sağlanması.
 
Toplantının son bölümünde sektör temsilcileri yaşadıkları bireysel sorunları ve çözüm yollarını Bakanlık mensuplarıyla paylaştılar. Sektörü dinleyen Bakanlık mensupları kendi bakış açılarını ve sorunları çözüm yollarını ifade ettiler. Takip edilmesi gereken noktaları not alarak sorun sahipleriyle iletişim halinde olacaklarını söylediler.

TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU, Bakanlıklar yetkilileriyle seramik sektörünü bir araya getirdi tranprarent TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU, Bakanlıklar yetkilileriyle seramik sektörünü bir araya getirdi tranprarent TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU, Bakanlıklar yetkilileriyle seramik sektörünü bir araya getirdi tranprarent TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU, Bakanlıklar yetkilileriyle seramik sektörünü bir araya getirdi tranprarent