MEDYA

Türkiye Seramik Federasyonu Bakanlık Ziyaretleri

Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Çenesiz, TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yalçın Tung ve Federasyon Genel Sekreteri Germiyan Saatçioğlu, 19 – 20 Aralık 2011 tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ziyaret ederek bakanlarımız ve bakanlık yetkilileriyle görüştüler.

Bu görüşmelerde “Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hakkında SERFED Yönetim Kurulu Üyeleri sektör açısında beklentilerini anlattılar.

Görüşmelerde yapılan sunumlarda sektörün içinde bulunduğu durum anlatıldı. Bu durum içinde beklentiler ifade edildi. Mevcut sorunların çözümü için önerilerde bulunuldu.

Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım ile yapılan görüşmelerde sektörün lojistik ve ulaştırma sorunu anlatıldı. Nihai ürün maliyetlerinin %20’si lojistik giderlerden meydana geldiği belirtilip, bu açıdan lojistik konusunun seramik sektörü açsında bir can damar olduğu vurgulandı. Deniz taşımacılığının çok kullanılamadığı, liman altyapı eksiklikleri anlatıldı. Çanakkale ve Eskişehir, Bilecik , Kütahya bölgelerinin lojistik alt yapı ihtiyaçları söylendi.

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ile yapılan görüşmede teşvikler, finansal kaynakların iyileştirilmesi, ithalatta koruma ve kontrol önlemlerinin etkin olarak kullanılması, ihracatın geliştirilmesi için diğer ülkelerle ikili ticaret anlaşmalarının imzalanması gibi konularda SERFED olarak görüşler iletildi. Bu konuda Ekonomi Bakanlığı’ndan beklentilerin altı çizildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün ile yapılan görüşmede AR- GE teşvikleri ve İnovasyon ürünlerin teşviki konusunda taleplerde bulunuldu. Seramik konusunda teknoloji ve yeniliklerin ne kadar önemli olduğu ifade edilip, bu konuda verilecek teşvikleri, dönüşünün büyük olacağı belirtildi.

Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız ile yapılan görüşmede özellikle enerji fiyatları ve hammadde konuları üzerinde duruldu. Seramik üretimi için gerekli olan hammadde yataklarının mevcut olanlarının korunması ve yeni yataklar araştırılması için bakanlıktan isteklerde bulunuldu. Bu konuda MTA ile birlikte çalışmalar yapılmasının önemi ifade edildi. Ayrıca mevcut hammadde yataklarına erişimle mahalli idareler tarafından engellenmesinin önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.

Kalkınma Bakanı Sayın Dr. Cevdet Yılmaz ile yapılan görüşmede bakanlığı ilgilendiren konularda bazı sorunlar ifade edildi ve bunlara ilişkin taleplerde bulunuldu. Kümelenme konusu, ihracat teşvikleri, lojistik gibi konular Kalkınma Bakanı ile yapılan görüşmedeki gündem maddelerinden bir kaçıydı.