MEDYA

Türk TORAKS Derneği ile Ortak çalışma başlatıldı

TSF Başkanı Sayın Erdem Çenesiz ve SERSA Derneği Başkanı Sayın Mehmet Mercan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet 10 Haziran 2017 tarihinde Kamu tarafından Akciğer kökenli Meslek Hastalıkları Konusunda otorite kuruluşlardan birisi olan TORAKS Derneği’ne nezaket ziyaretinde bulunulmuştur. 

TORAKS Derneği ile yapılan görüşmelerde sektörümüzün mağdur olduğunu belirttiğimiz konularda haklılığımızı teyit eden görüşleri alınmış ve sorunlarımız son derece pozitif olarak paylaşılmıştır. Toraks ile işbirliği yapma ve hızlıca sonuca ulaşma adına bir ortak çalışma grubu kurulmuştur.