MEDYA

Türk Seramik Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

TÜRK SERAMİK DERNEĞİ Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2015 Cumartesi günü Saat 11:00’da aşağıdaki gündemle Dernek merkezinde Atatürk Mah. Namık Kemal Cad. Ekincioğlu Sok. No:44/1 Ataşehir/İSTANBULadresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantımızı bizzat onurlandırmanızı önemle rica ederiz.

GÜNDEM:
1. Açılış ve Yoklama.
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve tutanaklara imza yetkisinin verilmesi.
3. Saygı Duruşu.
4. Genel Kurul Gündemi’nin onaya sunulması.
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
7. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu’nun ayrı ayrı ibrası.
9. Gelecek dönem Tahmini Bütçe’nin görüşülerek onaylanması.
10. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülerek karara bağlanması.
11. Türk Seramik Derneği İktisadi İşletmesi’nin kurulma kararının alınması.
12. Dernek organları asil ve yedek üyelerinin seçimi.
13. Türkiye Seramik Federasyonu’nda derneği temsil edecek Delege’lerin belirlenmesi.
14. Dilek ve Temenniler.
15. Kapanış.