MEDYA

TSF İşyeri Hekimlerine Covid-19 Eğitimi Düzenledi

TSF İşyeri Hekimlerine Covid-19 Eğitimi Düzenledi

Türkiye Seramik Federasyonu – ARTI Danışmanlık iş birliği ile Türkiye Seramik Federasyonu bünyesindeki işletmelerde görev yapan işyeri hekimlerinin COVID-19 pandemisi ile başa çıkma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, karşılaştıkları sorunların tartışılması, sorularına yanıt verilmesi amacı ile 5 saatlik Webinar serisi düzenlenmiştir. 

Serinin ilk ayağı 29 Eylül Salı günü saat 14.00 – 17.00 saatleri arasında, ikinci ayağı ise 1 Ekim Perşembe günü saat 15.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Oturumlar sırasında katılımcılara eş zamanlı katkıda bulunma, soru sorma imkânı verilerek oturumlar etkileşimli şekilde yürütülmüştür.  

Program;

1.     Oturum:  Genel tanışma, Covid pandemi sürecinde yaşanan deneyim, karşılaşılan sorunlar, yanıtlanması istenen sorular, pandemi bağlamında sektörel dinamik ve ihtiyaçlar

2.    Oturum:  Covid-19 pandemisi, dünyada ve ülkemizde güncel durum, ortaya çıkan eğilimler, salgını etkileyen dinamikler,  korunma stratejileri

3.      Oturum:  Covid-19’lu vaka yönetimi; tanı-tedavi-takip-işe dönüş prosedürleri, temaslı yönetimi-takibi.

4.      Oturum:  Covid-19 ve komorbiditesi olan çalışan/hasta yönetimi.

5.      Oturum:  Covid-19 ve bağışıklama, sağlık gözetimi uygulamaları. 

 

Eğitimci: Prof. Dr. İbrahim AKKURT, Göğüs Hastalıkları ve İş-Meslek Hastalıkları Uzmanı

Moderatör: Dr. Cahit BEHRAM, İşyeri Hekimi