MEDYA

Tozla Mücadele Komisyonu Toplantısı

Tozla Mücadele Komisyonu Toplantısı

25 Temmuz 2019 tarihinde Tozla Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiş olup, söz konusu toplantıya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu temsilen Hazal Buğu Alarslan ve Mehmet Mercan katılmıştır.

Söz konusu toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri tarafından katılımcılara Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı’nın 6.3. maddesi gereğince yapılan çalışmalar, Ulusal Pnömokonyoz Tanı, Tespit ve Bildirim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamındaki çalışmalar, seramik sektöründe yer alan sivil toplum kuruluşları ile yürütülen çalışmalar, Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı kapsamında yapılması öngörülen Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne ilişkin taslak değişiklikler hakkında bilgi verilmiştir.  Bu kapsamda, toplantıda çoğunlukla Tozla Mücadele Yönetmeliği’nde öngörülen muhtelif nitelikteki taslak değişiklikler hakkında katılımcılar arasında görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonucunda,

·     Tozla Mücadele Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının Tozla Mücadele Komisyonu üyesi olan kurumlar ile paylaşılarak, taslak hakkında bu kurumların görüşlerinin alınmasına,

·     Ulusal Pnömokonyoz Tanı, Tespit ve Bildirim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürütülen pnömokonyoz veri setlerinin hazırlanması çalışmalarının tamamlanmasına,

·     Yeraltı ve Yerüstü ve Kömür İşletmelerinde Tozla Mücadele Rehberi çalışmalarının tamamlanarak bir sonraki toplantıda komisyona sunulmasına

karar verilmiştir.