MEDYA

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'na Ziyaret.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'na Ziyaret.

TC. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANIMIZ Sayın JÜLİDE SARIEROĞLU’na 02 Ağustos 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erdem Çenesiz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Nihat Özyurt nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. 

Sayın Bakan’a temsil etmekte olduğumuz Türkiye Seramik sanayiinin yüksek istihdam ve yüksek milli gelire katma değeri ile ekonomimiz için son derece önemli bir sektör olduğu anlatılmış ve bu nedenle belirtilen konuların çözümü hususunda emir ve tensipleri arz edilmiştir.

 

11 Ekim 2008 tarihli Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin pnömokonyoz ile ilgili maddesinin İLO Standardının dikkate alınarak saptanması fakat ilgili standartta açıkça belirtildiği şekilde bu oranın tazminat amaçlı kullanılmaması,
Seramik Sektörünün çok tehlikeli iş kolu listesinde yer almakta olduğu ve günümüz şartlarında bu işkolu çok tehlikeli konumda olmadığı, Sektörün çok tehlikeli iş kolunda olup olmadığının araştırılması ve talebimizin sonuca vardırılması için gerekli çalışmaların başlatılması,
Seramik Sektörü 24 saat çalışan fırınlardan müteşekkil olduğu, bu sebeple çeşitli nedenlerle işe gelemeyen 2. ve 3. Vardiya elemanlarının sebebiyet verdiği geçici kayıp nedeniyle kısa süreli ve sürekliliği olmayan fazla mesai yapılmasına engel teşkil eden uygulama ortadan kaldırılması ile ilgili çalışmaların başlatılması


T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'na Ziyaret. tranprarent