MEDYA

SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2015 Cuma günü Saat 10:00’da aşağıdaki gündemle 
Dernek merkezinde Atatürk Mah. Namık Kemal Cad. Ekincioğlu Sok. No:44/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
 
03 Nisan 2015 Cuma günü Saat 10:00’da yapılacak olan SERSA Olağan Genel Kurul toplantımızı bizzat onurlandırmanızı önemle arz ederiz.
 
GÜNDEM:
1. Açılış ve Yoklama.
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve tutanaklara imza yetkisinin verilmesi. 
3. Saygı Duruşu.
4. Genel Kurul Gündemi’nin onaya sunulması.
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
6. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu’nun ayrı ayrı ibrası.
8. Gelecek dönem Tahmini Bütçe’nin görüşülerek onaylanması.
9. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülerek karara bağlanması.
10. Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği’ne “TÜRKİYE” kelimesinin alınması konusunun görüşülmesi.
11. Hukuki takipte tahsil edilemeyen alacaklarımızın terkin edilmesi konusunun görüşülmesi. 
12. Dernek organları asil ve yedek üyelerinin seçimi.
13. Türkiye Seramik Federasyonu’nda derneği temsil edecek Delege’lerin belirlenmesi.
14. Dilek ve Temenniler.
15. Kapanış.