MEDYA

SERKAP Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı

03 Nisan 2015 Cuma günü Saat 13:30’da aşağıdaki gündemle Dernek merkezinde Atatürk Mah. Namık Kemal Cad. Ekincioğlu Sok. No:44/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

03 Nisan 2015 Cuma günü Saat 13:30’da yapılacak olan SERKAP 9. Olağan Genel Kurul toplantımızı bizzat onurlandırmanızı önemle arz ederiz.

GÜNDEM:
1. Açılış ve Yoklama.
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve tutanaklara imza yetkisinin verilmesi.
3. Saygı Duruşu.
4. Genel Kurul Gündemi’nin onaya sunulması.
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
6. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu’nun ayrı ayrı ibrası.
8. Gelecek dönem Tahmini Bütçe’nin görüşülerek onaylanması.
9. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülerek karara bağlanması.
10. Hukuki takipte tahsil edilemeyen alacaklarımızın terkin edilmesi konusunun görüşülmesi.
11. Dernek organları asil ve yedek üyelerinin seçimi.
12. Türkiye Seramik Federasyonu’nda derneği temsil edecek Delege’lerin belirlenmesi.
13. Dilek ve Temenniler.
14. Kapanış.