MEDYA

SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 21 Nisan 2015 Salı günü Saat 10:00’da Dernek merkezinde 
Atatürk Mah. Ekincioğlu Sok.44/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
 
SERHAM Olağanüstü Genel Kurul toplantımızı bizzat onurlandırmanızı arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
GÜNDEM : 
1- Açılış ve Yoklama
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve tutanaklara imza yetkisinin verilmesi.
3- Saygı Duruşu
4- Genel Kurul Gündemi’nin onaya sunulması.
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
6- Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu’nun ayrı ayrı ibrası.
8- Gelecek dönem Tahmini Bütçe’nin görüşülerek onaylanması.
9- Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülerek karara bağlanması.
10- Derneğimiz üyesi Biga Mermer Ltd. Şti.den tahsil edilemeyen Üyelik Aidat ve Katılım Payı borcu konusunun görüşülmesi. 
11- Dernek organları asil ve yedek üyelerinin seçimi.
12- Türkiye Seramik Federasyonu’nda derneği temsil edecek Delege’lerin belirlenmesi.
13- Dilek ve Temenniler.
14- Kapanış.