MEDYA

SERHAM Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart Salı günü saat 11:00’deT. Seramik Federasyonu’nun Mecidiyeköy’deki ofisinde gerçekleştirildi

SERHAM
SERAMİK, CAM VE ÇİMENTO HAMMADDELERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ 
GENEL KURUL TOPLANTISI

 

SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Mart 2011 Salı günü Saat 11.00’da, Büyükdere Caddesi No:85 Stad Han Kat:4 Mecidiyeköy/İSTANBUL adresinde, yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılarak toplantı açıldı.

Başkan Sayın Selim ÇİÇEK’in açılış konuşmasını takiben Divan Heyeti seçimlerine geçildi. Yapılan oylama sonunda Divan Başkanlığı’na Grmiyan Saatçioğlu, Divan Başkan Yardımcılığı’na Cengiz Erez Katip Üyeliğe Belgün Özdoğan oybirliği ile seçildiler.

Yapılan saygı duruşu sonrası, gündem gereği Genel Kurul gündeminin kabul edilmesi ve düzenlenecek tutanaklara divan heyetince imza atma yetkisinin verilmesinden sonra verilen iki adet önerge verildi.
1- Evren Madencilik Firmasının borcunun terkin edilmesi ve üyelikten çıkarılması konusunun görüşülmesi,

2- Görkem Madencilik Firmasının borcunun terkin edilmesi ve üyelikten çıkarılması konusunun görüşülmesi,

Her iki önergenin gündeme alınarak seçimler maddesinden önce görüşülmesi oybirliği ile kabul edilmesinden sonra gündemin 6.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Başkan Selim Çiçek tarafından okundu. Yapılan aktiviteler hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi sundu. Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.Rapor üzerinde söz alan olmadığından gündemin diğer maddesi olan Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesine geçildi.

Denetleme Kurulu raporu, Divan sekreterince okunmasından sonra görüşmeye açıldı. Denetleme Kurulu raporu üzerinde söz alan olmadığından gündemin 8.maddesi uyarınca ayrı ayrı yapılan oylama sonunda gerek yönetim kurulu faaliyet raporu gerekse denetleme kurulu raporu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesi uyarınca önümüzdeki dönem tahmini bütçesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Germiyan Saatçioğlu, yıllık aidat ve katkı payları dikkate alınarak hazırlanan bütçe hakkında bilgi verdi.

Tahmini bütçe görüşmeye açıldı. Söz alan Selim Çiçek yapılacak etkinlikler için üye firmalardan katkı beklediklerini beyan etti. Konuşmalar sonrası yapılan oylama sonunda, tahmini bütçe sunulduğu biçimde oybirliği ile kabul edilerek Yönetim Kuruluna bütçenin bölümleri arasında aktarma yapma yetkisi de verildi.


Söz konusu iki adet önergenin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı söz alarak her iki firmanın faaliyette bulunmadıkları, kendilerine ulaşılamadığını beyan etti.

Yapılan oylama sonunda ise Görkem Madencilik firmasının katılım payı borcu olan 1.700 tl.nin terkin edilmesi ve bu firmanın üyelikten çıkarılması oybirliği ile kabul edildi.


Aynı şekilde Evren Madencilik firmasının katılım payı borcu olan 3.200 tl.nin terkin edilmesi ve bu firmanın üyelikten çıkarılması oybirliği ile kabul edildi.


Gündemin 10.maddesi uyarınca dernek organları asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Adaylar arasında yapılan gizli oy, açık tasnif sonunda;

Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine;
SELİM ÇİÇEK - MEHMET HIZAL – ALİ İŞCAN - İHSAN BOZDOĞAN – MEHMET ŞAHİN - HÜSEYİN AKARSU - MUSTAFA BOZDERE - HAYRETTİN DERELİ, FIRAT DAŞTAN;

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine; 
BAYRAM ALTINTOP – CENGİZ EREZ - GÖKHAN TEKKAYA - İLHAN GÖKNEL - ÖZCAN İLTER - HAMZA ÖZAKTAŞ – NURİ AYMAK – CEMAL DERELİ – AHMET BACIOĞLU
seçildiler.

Denetleme Kurulu Asıl Üyeliklerine; 
ERTUĞRUL BACIOĞLU - CAFER ÇABUĞ – YAŞAR SEMİH KAPLAN;

Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklerine; 
ERTAY AKÇAN - YASEMİN ERÇETİN AKYAR – ALİCAN AKPINAR; 
seçildiler.

Disiplin Kurulu Asıl Üyeliklerine; 
M. HALUK SİPAHİ, İBRAHİM EFE, SÜLEYMAN ERASLAN;

Disiplin Kurulu Yedek Üyeliklerine; 
ENVER SEVER, SÜLEYMAN DAŞTAN, SERDAR ŞENBAYRAK; 
seçildiler.

Gündemin 14.maddesi uyarınca Türkiye Seramik Federasyonu’nda derneği temsil edecek delegelerin seçimine geçildi. Gösterilen adaylar arasında yapılan gizli oy, açık tasnif sonunda Federasyon delegeliklerine;

SELİM ÇİÇEK – ALİ İŞCAN – MEHMET HIZAL seçildiler.

 


Gündemin son maddesi olan Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan Selim Çiçek; Genel Kurula katılan üyelere teşekkür ederek, önümüzdeki dönem içinde daha olumlu işler yapılacağını, bütün üyelerin öneri, istek ve olumlu eleştirilerine açık olduklarını beyan etti.

Söz alan Mehmet Yunus Şahin, çıkması beklenen madencilik ile ilgili yönetmeliğin takip edilmesi ve gerekli çalışmaların yapılmasının önemine değindi.

Yine söz alan Hayrettin Dereli, gerekli lobi çalışmalarının yetersizliğine değinerek önümüzdeki dönem içinde bütün üyelerin bu konuda daha aktif olmaya ve madencilik konusunda bütün kurumlar nezninde tanıtıma yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.


Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından SERHAM Seramik Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı sona erdi. 29.03.2011 Saat 12:00