MEDYA

SEREF Teknik Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

SEREF Teknik Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2015 Salı günü Saat 14:00’da aşağıdaki gündemle Dernek merkezinde 
(Türkiye Seramik Federasyonu Atatürk Mah. Namık Kemal Caddesi Ekincioğlu Sokak No:44/1 Ataşehir/İSTANBUL) adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızı bizzat onurlandırmanızı arz ederiz.

Saygılarımızla,

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve tutanaklara imza yetkisinin verilmesi
3- Saygı Duruşu
4- Genel Kurul Gündemi’nin onaya sunulması
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
6- Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
7- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu’nun ayrı ayrı ibrası.
8- Gelecek dönem Tahmini Bütçe’nin görüşülerek onaylanması
9- Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülerek karara bağlanması
10- Dernek organları asil ve yedek üyelerinin seçimi
11- Türkiye Seramik Federasyonu’nda derneği temsil edecek Delege’lerin belirlenmesi
12- Dilek ve Temenniler
13- Kapanış