MEDYA

SEREF Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart Salı günü saat 14:00’te T. Seramik Federasyonu’nun Mecidiyeköy’deki ofisinde gerçekleştirildi

SEREF 
TEKNİK SERAMİK VE REFRAKTER ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ 
GENEL KURUL TOPLANTISI

SEREF Teknik Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2011 Salı günü Saat 14.00’da, Büyükdere Caddesi No:85 Stad Han Kat:4 Mecidiyeköy/İSTANBUL adresinde, yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılarak toplantı açıldı.

Başkan Sayın Faruk Arısoy’un açılış konuşmasını takiben Divan Heyeti seçimlerine geçildi. Yapılan oylama sonunda Divan Başkanlığı’na Germiyan Saatçioğlu, Divan Başkan Yardımcılığı’na Salih Erez, Katip Üyeliğe Belgün Özdoğan oybirliği ile seçildiler.

Yapılan Saygı Duruşu sonrası, Gündem gereği Genel Kurul Gündemi’nin kabul edilmesi ve düzenlenecek tutanaklara divan heyetince imza atma yetkisinin verilmesinden sonra Divan heyetine verilen bir önerge ile yönetim kurulu üye asıl ve yedek üye sayısının 7 kişiden 8 kişiye çıkartılması ve aynı kapsamda dernek yönetmeliğinde de aynı değişikliğin yapılması talep edildi.
Yapılan oylama ile söz konusu önergenin seçimler maddesinden önce görüşülmesi kabul edildi.

Gündemin 6.nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Divan Başkanı Germiyan Saatçioğlu tarafından okundu. Yapılan aktiviteler hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi sundu. Söz konusu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadığından Gündem’in diğer maddesi olan Denetleme Kurulu Raporu’nun görüşülmesine geçildi.

Denetleme Kurulu Raporu’nun Divan Sekreteri’nce okunmasını takiben görüşmeye açıldı. Söz alan olmadığından gündemin 8.maddesi uyarınca ibraya geçildi ve ayrı ayrı yapılan oylama ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 9.maddesi uyarınca önümüzdeki dönem Tahmini Bütçesi’nin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Germiyan Saatçioğlu, hazırlanan bütçe hakkında bilgi verdi.

Görüşmeler sonunda yapılan oylama ile önümüzdeki dönemi kapsayan ve, Yıllık Aidat ve Katkı Payları dikkate alınarak hazırlanan Tahmini Bütçe sunulduğu biçimde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başlangıcında verilen önergenin görüşülmesine geçildi. Teknik Seramik Üretici Firmalarının derneğe üye olmaları nedeniyle dernek organlarında bu üreticilere de yer vermek amacıyla yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının 7 kişiden 8 kişiye çıkarılması konusundaki önerge için yapılan oylama sonunda tüzük değişikliği kapsamında tüzüğün 13.ve 14.maddelerindeki ve aynı konuda Yönetmeliğin 4/b maddesindeki değişiklik kabul edilerek yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısı 8 kişiye çıkartıldı.

Gündemin 10.maddesi uyarınca dernek organları asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Adaylar arasında yapılan gizli oy, açık tasnif sonunda;

Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine; 
HÜSEYİN GÜRCAN - NAFİZ ÖZDEMİR – SALİH EREZ - MERT EREZ – 
FATİH BİRBİLEN – BAHADIR AYRAN – YALÇIN YAZICI – ALPAGUT KARA;


Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;
YAKUP YALÇINKAYA- ALİ SESVER– İBRAHİM BÜYÜKÇAYIR – PİR ALİ YILMAZ VOLKAN BECERGEN - İBRAHİM BAYDAR – HASAN GÜLEÇ – NURAN AY; seçildiler.

Denetleme Kurulu Asıl Üyeliklerine; 
İ. MÜJDAT OĞUZ - SÜLEYMAN PAMUKÇU – MEMDUH BİRBİLEN ;

Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklerine; 
FARUK ARISOY – NAZMİ GÜLER-- MUSTAFA UÇAR; 
seçildiler.

Gündemin 11. maddesi uyarınca Türkiye Seramik Federasyonu’nda derneği temsil edecek delegelerin seçimine geçildi. Gösterilen adaylar arasında yapılan açık oylama sonunda Federasyon delegeliklerine;

HÜSEYİN GÜRCAN - SALİH EREZ – FATİH BİRBİLEN seçildiler.

Gündemin son maddesi olan Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan, Memduh Birbilen sektörün geldiği nokta konusunda bilgi verdi ve geçen dönemde hizmet edenlere teşekkür ederek yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından SEREF Teknik Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı sona erdi.
29.03.2011 Saat 15.00