MEDYA

Seramiğin Geleceği Projesi

Seramiğin Geleceği Projesi

“Seramiğin Geleceği Projesi” ile ilgili olarak Yapı Ürünleri Perakendecisi Kingfisher plc grubu 09 Temmuz 2019 tarihinde Federasyon Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etmiştir.

Kingfisher plc grubu Seramiğin Geleceği Projesi’nin Türkiye’de canlı ve dirençli bir sektörü desteklemeyi amaçlayan yeni bir ortaklık projesi olduğunu, Sektörün ihtiyaç duyduğu çalışmaları geliştirmek için işletmeleri, çalışanları ve toplulukları bir araya getirirken, yerel topluluklar için de fırsatı çoğalttığını, günümüzde giderek büyüyen üretim kapasitesi, modern teknoloji yatırımları ve yüksek kalite ile giderek büyüyen sektörümüzün Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin hızına yetişebilmesinin oldukça önemli olduğunu, artan rekabet gücüne sahip olan Türk Seramik Sektörünün güçlü bir sektör olduğunu ancak dünyadaki değişimlerin doğurduğu üretimde otomasyon, sektöre katılmak isteyen daha az sayıda  vasıflı işçi, yeni meslekler gibi tehdit ve fırsatlar ile karşı karşıya olduğunu belirtmiştir. Seramiğin Geleceği Projesi, işçiler, işletmeler, okullar, yerel yönetim ve topluluk grupları ile yapılan araştırmalara dayanarak, bu zorluklara karşı geliştirilen yeni çözümler geliştirmektedir. Başkanımız Erdem Çenesiz, Seramiğin Geleceği Projesi programının Federasyon Yönetimi tarafından değerlendirileceğini ve Kingfisher plc grubuna sunulacağını bildirmiştir.