MEDYA

SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASI (İRD) KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ 13/02/2020 ANKARA

SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASI (İRD) KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ 13/02/2020 ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik’in Boşluk Analizi Bileşeni Kapsamında”, “Sera Gazlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ”in revizyonuna ilişkin değerlendirme çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Seramik Federasyonu olarak katılım sağlanmıştır. 

Toplantıya sektörel olarak emisyon değerlerinin yüksek olduğu sektörler davet edilmiştir. 

İlgili yönetmelik 17 Mayıs 2014 yılında yürürlülüğe girmiştir. Sera gazlarının 2015 yılından bu yana izlenmesi gerçekleştirilmektedir. Yönetmeliğin İzleme Ölçümleme Doğrulama ve Raporlanması konularında Alman GIZ firması ile birlikte proje ortaklığı sürdürülmektedir. Almanya Çevre Bakanlığı tarafından finanse edilmekte, Bakanlık ile işbirliği içinde yürütülen proje Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. 700 firmanın yıllık sera gazı emisyonları izlenmektedir ve doğrulanmaktadır. Türkiye’nin % 50 sera gazına tekabül etmektedir.

Projenin 2018 sonu itibariyle 3 yeni önceliği bulunmaktadır. 

  1. Havacılık sektörünün dinamiklerinin sistemin içerisine alınması
  2. Sera gazı emisyonları konusunda farklı sanayi kollarında benchmark uygulanması
  3. Türkiye Sera Gazı İzleme, Raporlama ve Doğrulama uygulamalarının iyileştirilmesi.

Çalışmanın bu aşaması 3. Öncelik Türkiye Sera Gazı İzleme, Raporlama ve Doğrulama uygulamalarının iyileştirilmesi önceliğine hizmet etmektedir. Çalıştay, ilgili tarafların görüşlerini almak üzere düzenlenmiştir. Sektörel bazda katılımcılar yönetmelik maddelerindeki değişiklikler ile ilgili görüşlerini Bakanlık yetkililerince aktarmışlardır. İzleme planı değişikliği, Laboratuvar kullanımı, analiz sıklığı, iyileşmelerin raporlanması gibi konulardaki revizyonlar görüşülmüştür.

2. nolu öncelik için seramik sektörü için koordinatörlüğünü Türkiye Seramik Federasyonu’nun yapacağı benncmark uygulanması ile ilgili hazırlıklar sürdürülmektedir. 


SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASI (İRD) KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ 13/02/2020 ANKARA tranprarent SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASI (İRD) KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ 13/02/2020 ANKARA tranprarent