MEDYA

Sektörümüz Büyüklerinden İbrahim Polat Holding Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Polat'a Nezaket Ziyaretinde Bulunduk.

Sektörümüz Büyüklerinden İbrahim Polat Holding Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Polat'a Nezaket Ziyaretinde Bulunduk.

İBRAHİM POLAT HOLDİNG AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Polat’a 05 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından nezaket ziyaretinde bulunulmuş ve sektör hakkında onları bilgilendirmek ve sektörün sorunlarına çözüm aramak üzere kendilerinden sektörün başlıca sorunları hakkında bilgi alınmıştır. 

Türkiye seramik sanayiinin temsilcisi bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 2017 – 2019 çalışma döneminde ülkemizdeki seramik sanayiinin üretiminin geliştirilmesi ve ülkemizin seramik üretiminde dünya üzerindeki önemli konumunun muhafaza edilerek daha ileriye götürülmesi için hızla çalışmalara başlanmış olduğu bildirilmiş ve aşağıdaki konuların öncelikle gündeme alındığı bildirilmiştir. 

Seramik Sektörünün çok tehlikeli iş kolu listesinde yer almakta olduğu, bu konunun tekrar gündeme alındığı, Seramik Sektöründe fazla mesai yapılması konusundaki sınırlamanın kaldırılması çalışmaları ile ilgili gerekli kuruluşlara başvurulması, ILO, Silikosize bağlı işgücü kaybı ve maluliyet tespitleri konusunda çalışmalara başlandığı, Sektörümüzdeki mevcut modern tesislerimizin iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarını daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalara teşvik edilmesi, AB üyesi ülkelerde uygulanmakta olan Enerji Vergilendirilmesi direktifine göre seramik, cam ve çimento üretiminde proseste kullanılan enerji üzerindeki vergi uygulamaları konusunda uygulamalar konusunun dikkate alınmasına, İstanbul Şile gibi çok önemli ve kritik kil hammaddesi rezervlerinde bu ocakların işletilmesine getirilecek engeller ve kısıtlamalar sektörümüzü ve dolayısıyla ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceği, Yıl içerisinde sektörün büyük uğraşları ile kamu tarafından konulan kısıtlamalar, 2020 yılına kadar kaldırılmış olup sorunsuz işletimin devamını beklemekte olduğumuz, Hammadde sorunun yanı sıra sektörümüzdeki diğer bir çözüm bulunması gereken konu da düşük kar marjlarının ele alınması, 2016 yılı itibariyle yürürlüğe giren yeni asgari ücret uygulaması, Avrupa Birliği'nde yerleşik rakiplerimizin faydalanmakta olduğu “yoğun enerji tüketen sanayi dallarına Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kararname ve yönetmelikler ile verilmekte olan doğal gaz ve elektrik enerjisi fiyatlarındaki vergi muafiyetleri ve sübvansiyonlar ve sektöre özel enerji fiyatları” uygulamalarının ülkemizde de uygulanması konularında çalışmalara başladığımız bildirilmiştir. 

Yapılan toplantı sonunda Sayın İbrahim Polat, Federasyon Yönetim Kurulu Başkanına altın ve gümüş işlemelerin incelikle uygulandığı nazar boncuğu seramik tabloyu takdim ederek başarılı bir çalışma dönemi dilemiştir.


Sektörümüz Büyüklerinden İbrahim Polat Holding Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Polat'a Nezaket Ziyaretinde Bulunduk. tranprarent Sektörümüz Büyüklerinden İbrahim Polat Holding Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Polat'a Nezaket Ziyaretinde Bulunduk. tranprarent Sektörümüz Büyüklerinden İbrahim Polat Holding Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Polat'a Nezaket Ziyaretinde Bulunduk. tranprarent