MEDYA

PARİS ANLAŞMASI’NIN 6. MADDESİ PİYASA MEKANİZMALARINI DEĞERLENDİRME VE TÜRKİYE’NİN SEÇENEKLERİ KONUSUNDA İLK ÇALIŞTAY 6-7 ŞUBAT 2020 /ANKARA

PARİS ANLAŞMASI’NIN 6. MADDESİ PİYASA MEKANİZMALARINI DEĞERLENDİRME VE TÜRKİYE’NİN SEÇENEKLERİ KONUSUNDA İLK ÇALIŞTAY  6-7 ŞUBAT 2020 /ANKARA

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan “Partnership for Market Readiness – Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye Projesi-II” faaliyetleri kapsamında 6-7 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara’da faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla  “Paris Anlaşması Madde 6 Piyasa Mekanizmaları ve Türkiye’nin Seçenekleri Değerlendirmesi” paydaş toplantısı’na Türkiye Seramik Federasyonu olarak katılım gerçekleştirilmiştir.

Türkiye, Paris Anlaşmasına taraf ülke olması durumunda bağlayıcı olacak ve olası hazırlanması gereken 6. Madde mekanizmaları ve Türkiye’nin Seçenekleri konusunda toplantıyı; Avrupa İklim Değişikliği ve Sürdürebilirlik Masasından Mr Anderi Marcu sunmuşlardır. 

12 Aralık 2015 tarihinde kabul edilen ve toplamda küresel emisyonların %99,76’sını oluşturan 195 ülkenin imzaladığı Paris Antlaşması’nı Türkiye, 22 Nisan 2016 tarihinde imzalamış, ancak henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi onay aşamasını tamamlamamıştır.

Paris Anlaşması, iklim değişikliği ile küresel mücadelede 195 ülkenin ortak katkılarını birleştirebilmiş olması sebebiyle bir dönüm noktası olarak görülmektedir (CA, 2017). Paris Anlaşması azaltım, uyum, finans, kayıp ve zarar, teknoloji geliştirme ve transferi, kapasite geliştirme, şeffaflık ve küresel envanter gibi hususlara ilişkin anlaşmayı etkili kılacak kararlar içermektedir

Çalıştay’da Türkiye’nin Paris Anlaşması Madde 6’dan faydalanması için fırsatların ve olasılıkların değerlendirilmesi ve Türkiye’deki politika üreticileri için kapasite ve bilgi oluşturması hedeflenmiştir.

Türkiye, beklendiği gibi, Paris İklim Zirvesi öncesi iklim değişikliği ile mücadele  bağlamında gönüllü olarak Ulusal Azaltım Katkı Beyanı olan INDC planını BM İklim Sekreteryasına sunmuştur. Türkiye, bu beyanda, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını olağan seyir (Business as usual) olan referans senaryodan %21 daha az artırmayı hedeflediğini belirtmiştir. INDC Planında özel koşullarına atıfta bulunan Türkiye, özellikle enerji alanında yenilenebilir enerji kullanımı, nükleer enerjiye geçiş konusunda hedeflerini belirlemiştir. Bunun yanında sanayide, ulaştırma sektöründe ve kentleşmede enerji verimliliği sağlayacak düşük karbonlu yatırımlarla öngördüğü seragazı emisyonlarını azaltacağını beyan etmektedir. 

Paris Anlaşması Madde 6 piyasa ve piyasa dışı yaklaşımlarla taraflar arasında gönüllü iş birliği için bir çerçeve oluşturmaktadır ve üç işletimsel paragraf mevcuttur. 

Madde 6.2 Ulusal Katkıya (NDC) yönelik kullanmak için azaltım çıktılarının (ITMO) transfer yoluyla iş birliği 

Madde 6.4 Azaltıma katkı sunmak ve sürdürülebilir gelişimi desteklemek için bir mekanizma oluşturulması

Madde 6.8 Piyasa dışı yaklaşımlar için bir çerçeve oluşturulmasıdır. 

İlgili maddeler gözden geçirilmiş ve müzakere edilmiştir.

 


PARİS ANLAŞMASI’NIN 6. MADDESİ PİYASA MEKANİZMALARINI DEĞERLENDİRME VE TÜRKİYE’NİN SEÇENEKLERİ KONUSUNDA İLK ÇALIŞTAY  6-7 ŞUBAT 2020 /ANKARA tranprarent PARİS ANLAŞMASI’NIN 6. MADDESİ PİYASA MEKANİZMALARINI DEĞERLENDİRME VE TÜRKİYE’NİN SEÇENEKLERİ KONUSUNDA İLK ÇALIŞTAY  6-7 ŞUBAT 2020 /ANKARA tranprarent