MEDYA

2017 - 2018 Senesi içerisinde TSE MTC 10 Seramik Karolar Ayna Komitesinin Standart Test Hizmetleri Kapsamındaki Faaliyetleri

Sene içerisinde hizmet kapsamı ile ilgili “MTC 10 Seramik Karolar Ayna Komite” faaliyetleri sürdürülmüştür.

1. Toplantı:

17 Şubat 2017 – Yer: Seramik Araştırma Merkezi  / Eskişehir

ISO 13006 Revizyonu, Sürdürülebilirlik standardı, 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni gümrük GTİP numaraları, rektifiye karolardaki ebat standartları, dikdörtgenlik ölçümü ve buna bağlı olarak ISO 10545-2 standardı revizyonu, görüşülmüştür.

2. toplantı

          3 Kasım 2017 – Yer: Seramik Araştırma Merkezi   / Eskişehir

ISO 10545-2, ISO 10545-3, ISO 10545-4, ISO 17889 ve ISO 13006 standartlarının görüşüldüğü toplantıda TSE adına görüş oluşturulmuştur. Toplantıya Türkiye Seramik Federasyonu Genel Sekreteri Germiyan Saatçioğlu, TSE Komite Sorumlusu Emre Karadeniz, Vitra Karo adına Metin Enbiyaoğlu, Ege Seramik adına Ali Rıza Aklıklı, Serra Seramik adına Bekir Akın, SAM adına Gülden Tok ve Anadolu Üniversitesi adına Prof. Dr. Alpagut Kara katılmıştır. Toplantı esnasında Emre Karadeniz TSE’nin Ayna Komite faaliyetlerini anlatan bir sunu gerçekleştirmiştir. Sonrasında ise Gülden Tok mevcut standartların güncel durumunu katılımcılara sunmuştur.Toplantıda 4-6 Aralık 2017 tarihinde Guangzhou-Çin' de yapılacak ISO TC 189 teknik komite toplantısına katılım için görüş oluşturulmuştur.

3. toplantı

ISO TC 189 Yıllık toplantı 4-6 Aralık 2017 Guangzhou – Çin. Toplantıya Türkiye adına, Türkiye Seramik Federasyonu Genel Sekreteri Germiyan Saatçioğlu, SAM adına Prof. Dr. Alpagut Kara ve sektör temsilcileri katılmıştır.

14 Şubat 2018 Sebastian Carpi Laboratuvarı Castellon/İspanya da  Pendulum cihazı Round Robin çevrimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya UK Slip Resistance Team, Wessex, CTCV, ITC laboratuvarları katılmıştır. Seramik Araştırma Merkezi Standart Test laboratuvarı’ nı temsilen Gülden Tok programa gözlemci olarak katılmıştır. 

15 Şubat 2018 Castellon İspanya’ da gerçekleştirilen CEN  TC 339 “Slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation”  toplantısına Seramik Araştırma Merkezi Standart Test Laboratuvarı’ nı temsilen Gülden Tok katılmıştır. Toplantıda CEN/TS 16165 standardının Ek C (Pendulum) kısmının revizyonu görüşülmüştür.