ÜYE DERNEKLER

SERKAP

Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği - SERKAP

Merkezi İstanbul'da olan SERKAP, 1996 yılında, Türk seramik sektöründeki her türlü seramik kaplama malzemeleri üreten kuruluşları aynı çatı altında toplama gayesiyle kurulmuştur. 1950'li yıllardan itibaren gelişen Türk seramik kaplama malzemeleri sektörü, özellikle 1990 yılından sonra yaptığı büyük yatırım atağı ile bugün dünya seramik karo üretiminde söz sahibi olmayı başarmıştır. Dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan ve dünyanın tek çatı altında entegre üretim yapan en büyük fabrikalarına sahip firmaları SERKAP’ın üyeleridir. 330 milyon m²'yi aşan üretimi ile dünyanın sekizinci, Avrupa'nın ise üçüncü büyük seramik karo üreticisidir. 28 üreticinin faaliyet gösterdiği kaplama malzemeleri sektöründe, 2002 yılında 255,1 milyon m² olan kurulu kapasite 2013 yılında 430 milyon m²’ye çıkmıştır. Üretim miktarı 162 milyon m²’den 330 milyon m²’ye, iç piyasa satışları 89 milyon m²’den 200 milyon m²’ye, ihracatı ise 72,37 milyon m²’den 88 milyon m²’ye yükselmiştir. Türk seramik sektörü 5 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. En önemli ihracat pazarları sırasıyla Almanya, İsrail, İngiltere, Kanada ve  A.B.D. ’dir. Üretiminin % 30'unu ihraç eden Türkiye, bugün Çin, İtalya ve  İspanya'nın, ardından dördüncü büyük seramik kaplama malzemeleri ihracatçısıdır. SERKAP üyeleri, sektörün toplam üretim kapasitesinin %75'ini, ihracatımızın %95'ini gerçekleştiren bir gücü temsil etmektedirler.  SERKAP'ın amacı, Türk Seramik Kaplama Malzemeleri Alt-Sektörü'ndeki üretici kuruluşları bir araya getirmek; üreticiler ve çalışanlarına mesleki, sosyal ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek; küresel rekabetin getirdiği koşullarda üyelerinin rekabetçi şekilde yapılanmalarına yönelik ortak işbirliği alanları yaratmak; sinerjik sonuçlara yönelik ortak eylemler organize etmek olarak açıklanabilir.  Ayrıca, ulusal pazarda, seramik sanayiinin ürünlerinin etkinliğini artırarak pazar payı artımı ve yeni kullanım alanları yaratmak; uluslararası pazarlarda da, Türk seramik ürünlerinin tanıtımı ve pazar payını artırıcı girişimlerde bulunmak; üyelerinin çeşitli konulardaki ortak sorunlarına çözümler aramak; sektörün bilimsel, kültürel, teknolojik, ekonomik gelişimine yarayacak kurumları, konsorsiyumları, toplulukları kurmak, uluslararası organizasyonlarda yer almasını sağlamak; sektörün üretim ve ticaretinin meslek ahlakı ile kamu yararına uygun çalışmalarını denetlemek ve bu konuda gelişmelerine yardımcı olmak da SERKAP'ın çalışma konuları arasında yer almaktadır.

SERSA

Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği - SERSA

Merkezi İstanbul'da olan SERSA, 1996 yılında, Türk seramik sektöründeki her türlü seramik sağlık gereçleri üreten kuruluşları bir araya getirmek gayesiyle kurulmuş bir dernektir.  Avrupa’da en çok üretim yapan birinci ülke konumunda olan sektör, dünya üretiminin %10’una yakınını üretmektedir. Sektörde bugün büyük ölçekli 9 adet üretici şirket mevcuttur. SERSA’nın üyeleri arasında sektörün ve dünyanın en büyük üretici firmaları bulunmaktadır.  Seramik sağlık gereçleri sektöründe 2002 yılında 194.500 ton olan kurulu kapasite 2007 yılında 330.000 ton’a çıkmıştır. Üretim 2,0 kat artarak 123.980 ton’dan 260.000 ton’a, iç piyasa satışları 48.100 ton’dan 139.500 ton’a, ihracatı ise 1,6 kat artarak 77.260 ton’dan 120.446 ton’a yükselmiştir. Üretiminin % 60’ını ihraç eden sektör, 9 milyon parçaya ulaşan ihracat rakamıyla Avrupa’nın en büyük ihracatçısı konumundadır. Türkiye’nin başlıca seramik sağlık gereçleri ihracat pazarları sırasıyla İngiltere, Almanya, A.B.D., Fransa ve İspanya’dır. İhracatın %70’i AB üyesi ülkelere yapılmaktadır. Giderek büyüyen üretim kapasitesi, modern teknoloji yatırımları ve yüksek kalite avantajları sayesinde, Türk seramik sağlık gereçleri sektörünün dünya pazarlarındaki rekabet gücü giderek artmaktadır. SERSA üyesi firmalar ise, sektörde kapasitenin %75'ini, ihracatın ise %90'ını gerçekleştiren bir gücü temsil etmektedirler.  SERSA'nın amacı, Türk seramik sektöründeki seramik sağlık gereçleri üretici kuruluşları bir araya getirmek; üreticiler ve çalışanlarına mesleki, sosyal ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek; küresel rekabetin getirdiği koşullarda üyelerinin rekabetçi şekilde yapılanmalarına yönelik ortak işbirliği alanları yaratmak; sinerjik sonuçlara yönelik ortak eylemler organize etmek; ulusal pazarda, seramik sanayiinin ürünlerinin etkinliğini arttırarak pazar payı artımı ve yeni kullanım alanları yaratmak; uluslararası pazarlarda ise, Türk seramik ürünlerinin tanıtımı ve pazar payını arttırıcı girişimlerde bulunmak; üyelerinin çeşitli konulardaki ortak sorunlarına çözümler aramak olarak özetlenebilir.  Ayrıca seramik sektörünün bilimsel, kültürel, teknolojik, ekonomik gelişimine yarayacak kurumları, konsorsiyumları, toplulukları kurmak, uluslararası organizasyonlarda yer almasını sağlamak ve sektörün üretim ve ticaretinin meslek ahlakı ile kamu yararına uygun çalışmalarını denetlemek ve bu konuda gelişmelerine ortam hazırlamak da SERSA'nın çalışma konuları arasında yer almaktadır.

SERHAM

Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği - SERHAM

Seramik Cam ve Çimento Hammadde Üreticileri Derneği sektördeki üretici kuruluşları bir araya getirmek, üreticilere sosyal ve ekonomik yönden rehberlik etmek, küresel rekabetin getirdiği koşullarda üyelerinin rekabete uygun şartlarda yapılanmalarına yönelik ortak işbirliği alanları yaratmak, uluslararası pazarlarda Türk seramik hammaddeleri ürünlerinin tanıtımı ve pazar payını artırıcı girişimlerde bulunmak, üyelerinin çeşitli konulardaki ortak sorunlarına çözümler aramak, sektörün üretim ve ticaretinin meslek ahlakı ve kamu yararına uygun işlemesini sağlamak ve seramik hammadde sanayiinin en yetkin temsilcisi olma konumunu sürdürmek amacıyla 1996 yılında kurulmuştur. Seramik Cam ve Çimento Hammadde Üreticileri Derneği'ne kayıtlı 18 üye firma bulunmaktadır. Kurucu üyeler, ülkemizin seramik üretiminin büyük bir kısmını, ihracatının ise %95'ini gerçekleştiren Kale, Toprak, Ege, Eczacıbaşı, Serel gibi firmaların kendi bünyelerinde kurdukları hammadde firmalarıdır. Üyelerimiz arasında; Kalemaden, Toprak Madencilik, Matel Madencilik, Esan, Doğa Madencilik, Polat Madencilik gibi büyük ölçekli üretim ve ihracat yapan firmalar bulunmaktadır. Bunların dışında üyelerimiz arasında, seramik üreticilerine hammadde sağlayan ve uluslararası pazarlara ihracat yapan orta ve küçük ölçekli firmalar da bulunmaktadır. Seramik hammaddeleri sektörü, seramik sanayiinin son yıllardaki hızlı gelişimine paralel olarak niteliksel ve niceliksel olarak önemli gelişmeler kaydetmiştir. Türkiye'de önemli bir seramik hammaddesi rezervi mevcuttur. Seramik hammaddeleri sektörü, 400 milyon ton feldspat, 100 milyon ton kaolin, 5 milyar ton kuvars ve kuvarsit, 585 milyon ton kil rezervi ile endüstriyel hammaddelerde ihracat imkanı yüksek olup, sektör önümüzdeki yıllarda büyük bir atılım yapabilecek güçtedir. Seramik Hammadde Sektörünün yıllık üretimi 10 milyon ton düzeyinde olup, bunun 5 milyon tonluk kısmı ihraç edilmektedir. Sektör 2005 yılında 354.423 ton kuvars, 4.595.890 ton felsdpat üretmiştir.  Sektörün 2004 yılı ihracatı 134 milyon USD' dır. Seramik Cam ve Çimento Hammadde Üreticileri Derneği çatısı altında organize olan sektörün büyüme stratejisi, bir yandan bölgesel üretim gücü haline gelmiş yurtiçi seramik sanayiine hammadde üretirken diğer yandan katma değeri yüksek seramik hammaddelerini dünya pazarlarına sunmaktır.

SEREF

Teknik Seramik ve Refrakter Üreticiler Derneği - SEREF

Türk Refrakter Sanayii, 1940'lı yıllarda doğmuş ve 1980'lerden sonra, özellikle demir-çelik üretimine paralel olarak artan refrakter ihtiyacını karşılamak üzere kapasite ve çeşitlilik artırmaya yönelik ciddi bir büyüklüğe kavuşmuştur. Sektör son on yıllık dönemde yeni ürün geliştirme ve kalite iyileştirme konularında önemli gelişmeler kaydetmiş ve dünyanın önemli üreticileriyle rekabet edebilecek bir düzeye ulaşmıştır.  Sektörde halen 14 firma faaliyet göstermekte ve 3500'ü aşkın kişi istihdam edilmektedir. Son yıllarda iç pazarda yaşanan daralmaya karşın ihracatta atağa geçen sektör, öncelikle komşu ülkelere başlattığı satış faaliyetlerini ABD'den Uzakdoğu’ya kadar genişletmiştir. Sektörün 2007 yılı ihracatı 135.595.894 dolardır. Türkiye'nin hammadde zenginliği ve refrakter sanayinde önemli yeri olan Manyezit ve Dolomit'te miktar ve kalite olarak dünyanın önemli üreticilerinden biri olması, sektörün bu önemli girdisinin yerli kaynaklardan karşılanabilmesi açısından önemli bir avantaj ve sektörün geleceği açısından da güvencedir.  Türk Refrakter Üreticileri 1986 yılında Ankara'da Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği adı ile kurulmuş, 1993 yılında merkezini, Ankara'dan İstanbul'a taşınmış ve tüzüğünde yapılan yeni değişiklikler ile daha etkin ve verimli hale getirilmiştir.  SEREF, Türk seramik sektöründeki her türlü seramik, sofra ve süs eşyası , teknik seramik ve refrakter malzemeleri üreten kuruluşların bir araya gelerek kurdukları bir dernek olup, amacı bu kuruluşların ortak ekonomik ve teknik sorunlarına çözüm aramak, üretim kalitesi ve verimliliğini yükseltmeye yönelik araştırma-geliştirme ve teknoloji üretimi çabalarını desteklemek; aralarında hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlamak; yurtiçi ve dışında tanıtımını sağlamak; temsil edilen sektörün bilimsel, teknolojik, kültürel, ekonomik ve ticari gelişimine yarayan teşebbüsleri, kurumları, konsorsiyumları, toplulukları kurmak, teşvik etmek, katılmak, desteklemek; sektörde, küresel rekabetin getirdiği koşullar altında, üyelerinin rekabetçi yapılanmaları açısından ortak çalışma ve işbirliği alanı yaratmak ve sinerjik sonuçlara dönük ortak faaliyetler organize etmek suretiyle, uluslararası pazarda Türk seramik sofra ve süs eşyası, teknik seramik sanayinin etkinliğini artırmak ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirmektir.

TİMDER

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği - TİMDER

  Derneğin Adı: Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) Kuruluş Tarihi: 23 Mayıs 1988 Başkanı: Kemal YILDIRIM (2021-2023) Üye Sayısı: 878 Asil Üye / 155 Fahri Üye   Atatürk Mh. Namık Kemal Cd. Ekincioğlu Sk. No:44/1 K:1 34858 Ataşehir, İstanbul T: 0216 580 8343  F: 0216 580 8884 timder@timder.org.tr www.timder.org.tr   instagram.com/timder1988 facebook.com/timder1988 twitter.com/timder1988 linkedin.com/in/timder1988 youtube.com/timder1988 vimeo.com/timder1988 issuu.com/timder     AMAÇ Çağdaş, laik ve demokratik ülkemizde Atatürk ilke ve devrimlerine uygun davranış ve faaliyetlerde bulunmak, Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, Sektör yararına bilimsel çalışmalar yapmak, Ticari faaliyetlerde tüketici memnuniyetini ön planda tutmak, Ticari ve sosyal ahlak kurallarına uygun hareket etmek.     GÖREV Tesisat ve İnşaat Malzemesi satıcılarının satmakta olduğu malzemelerin yurdumuzda üretilmesine katkıda bulunmak, Haksız rekabeti önlemek, Ortak sosyal, ekonomik, kültürel, mesleki ihtiyaçlara destek vermek, Mesleki sorunların çözümüne yardımcı olmak malzemeciler arasında birlik ve beraberlik sağlamak, Fuar ve sergiler düzenleyerek kitleselleşmeyi sağlamak, Üretici – satıcı arasında köprü kurmak, Sektörümüz hakkında yayınlar yapmak, Eğitim – öğretime katkıda bulunmak ve burs vermek.     ŞEMSİYE ÖRGÜT ÜYELİKLERİ Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu TİMFED’in Kurucu Üyesidir. Türkiye Seramik Federasyonu TSF’nun Kurucu Üyesidir. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Türkiye İMSAD’ın Üyesidir.     KOMİTELER Basın Yayın & PR Komitesi Üyeleri: Deniz Cenk Kaya (Başkan) Yeşim Kurt Şengün Begüm Kıratlılar   Faaliyet Konuları: TİMDER Dergisi’nin iletişim çalışmalarının yürütülmesi, Kurum ve marka imajını güçlendirmek adına basın ilişkilerinin yürütülmesi, Sosyal medya çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Yurt dışında eş değer dernek ve federasyonlar ile iletişim kurarak; ticari ve fuar faaliyetleri gerçekleştirilmesini sağlamak.     Sosyal İşler Komitesi Üyeleri: Yücel Baran (Başkan) Adem Yıldıray Yılmaz   Faaliyet Konuları: Üyeler arasında var olan dostlukları pekiştirmek ve yeni dostluklar kurulmasını destekleyen sosyal faaliyetlerin düzenlenmesini sağlar.   Halı Saha Futbol Turnuvası  Toplantı Organizasyonları (İftar, Sevgililer Günü, Piknik, Tiyatro Organizasyonları v.s)     Eğitim Komitesi Üyeleri: Yeşim Kurt Şengün (Başkan) Kemal Yıldırım   Faaliyet Konuları: 2004 yılında temeli atılmış olan TİMDER Akademi eğitimlerinin geliştirilerek devamının sürdürülmesi, TİMDER Akademi eğitimleri kapsamında 2016 yılında hayata geçirilen online eğitim çalışmalarının geliştirilerek devamının sağlanması, TİMDER-İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümünde seçmeli ders olarak devam eden, Yapı Malzemeleri Teknik Pazarlaması, Yapı Malzemeleri Sektöründe Bilgisayar Uygulamaları derslerini alan öğrencilerin takibi ve sektördeki farkındalığın arttırılmasını sağlar.     Fuar Komitesi Üyeleri: Aydın Eşer (Başkan) Kemal Yıldırım Deniz Cenk Kaya   Faaliyet Konuları: UNICERA Fuar çalışmalarının sürdürülmesi, UNICERA dışında yapılabilecek diğer fuar alternatiflerinin araştırılması.     Uluslararası İlişkiler Komitesi Üye: Yeşim Kurt Şengün   Faaliyet Konuları: Yurtdışında eşdeğer dernek ve federasyonlar ile iletişim kurarak ticari faaliyet ve fuar faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlar.    

EBK

Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği - EBK

EBK Seramik İş Kümesi, çevre dostu, enerji açısından verimli ve yenilikçi özellikleriyle dünyanın önde gelen müşteri odaklı seramik iş kümesi olacaktır. Müşteri odaklı araştırma ve inovasyon, enerji verimliliği, kilit lojistik uygulamaları ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla iş kümesinin rekabet gücünün geliştirilmesi.     Amaç Dernek, kümelenme oluşumlarını organize etmek,  Ar-Ge faaliyetlerini, inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek, Aktörler arası iş ağları kurmak, küme oluşturma faaliyetlerini kolaylaştırmak, Faktör şartlarının güçlendirilmesi, küme tabanının geliştirilmesi, üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, İmalat sanayi ve satışıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak; ortak menfaatlerini korumak, ihtiyaç duydukları makine-teçhizat hammadde temini gibi konularda yardımcı olmak, pazar bulmalarını kolaylaştırmak, sonuç olarak tüm üyelerin birlikte güçlenmelerini sağlamaktır.

TSD

Türk Seramik Derneği - TSD

Çeşitli kültürlerce, asırlar boyu çok değerli seramik eserler üretilmiş olan topraklarımızda, seramiğin cumhuriyet dönemi öncesinde yozlaştığını ve hatta unutulduğunu görmekteyiz. 1950 de başlatılan sanayileşme hamlesi ile birlikte seramikte gündeme gelmiş ve kısa bir sürede çok önemli aşamalar kaydederek bugünkü seviyesine ulaşmıştır.  Seramik bugün toplumumuzun sanatsal ve endüstriyel olmak üzere çok çeşitli amaçları için beğenerek, severek yoğun şekilde kullandığı önemli bir ürün olmuştur. Bu süre içinde eğitim kurumlarımız, Endüstri ve toplum sayıları binlere ulaşan seramikçiler yetiştirmiştir. Bu seramikçilerin büyük bir bölümü de seramiği meslek edinerek Türk Seramik Sanatı ve ülkemiz seramik endüstrisinin bu gününü yaratmışlardır. Böylesine büyük bir meslek grubu haline gelen seramikçiler zaman zaman, bir dernek veya birlik halinde toplanmayı arzu etmişler ve sonucu alınamayan çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.  1989 yılı baslarında Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Sn. Basri Sezer seramikle iştigal eden bazı mühendis ve sanatçıların da görüşlerini alarak teşebbüse geçmiş, uluslararası belli başlı seramik dernekleri ile iletişim kurarak dernek tüzüklerini incelemiş ve ilk tüzüğü oluşturmuştur. Ayrıca seramik ve çimento sektörlerindeki şirketler ile temas kurarak sponsorluklarını sağlamış ve endüstri, sanat ve eğitim gibi çeşitli dalları temsil edebilecek kişileri davet ederek İstanbul'da bir toplantı organize etmiştir. Bu toplantıda Sn. Basri Sezer Derneğin Kurucu Başkanlığına, Sn. Yüksel Güner de Başkan Yardımcılığına seçilerek Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. İlk resmi müracaat 27.12.1989 tarihinde yapılarak 21.03.1990 tarihinde kuruluş izni alınmıştır. Görüldüğü gibi kurucu üyeler dahil tüm organlarda seramik sanatçıları , seramik öğretimi veren eğiticiler, seramik endüstrisinde ve üretiminde görev almış tüm seramikçileri bir araya getirmeyi amaçlayan derneğimiz çok geniş kapsamlı bir güç ve dayanışma oluşturulması öngörülerek yola çıkılmış ve aşağıdaki istekler hedef alınmıştır. Ülkemiz de seramik konusunun her yönü ile geliştirilmesini ve etkinliğinin artması  Seramikçiler arasında iletişim kurulması , yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmelerden üyelerin süratle haberdar edilmesi amacı ile, Bilimsel Teknik Sanatsal Ekonomik Sosyal amaçlı kongre, seminer, konferans, panel, sergi ve benzeri toplantılar düzenlenmesi  Mesleki yayınlar bülten, dergi ve bildiri hazırlanması  Üyelerimizin ve seramik alanındaki sorun ve gereksinimlerinin tesbiti , çözüm aranması ve gereğinde ilgili kurum ve kuruluşlarda girişimlerde bulunulması  Üyelerimizin yurt içi ve dışında seramik ile ilgili faaliyetlerinden haberdar edilmesi ve katılımlarında yardımcı olunması ve gerekli organizasyon ve koordinasyonun yapılması Üyelerimizin başarılarını ve ülkemizdeki seramik konusu ile ilgili gelişmeleri yurt içi ve yurt dışında topluma duyurabilecek halkla ilişkiler faaliyetleri  Üyeleri ile seramik üreticileri ve endüstri arasında işyeri ve personel ihtiyacını karşılama konusunda aracı olunmasını  Seramik konusunda eğitim veren kurumlar ile işbirliği kurulması ve eğitimin seramik kuruluşlarına yararlı olabilmesine destek verilmesinin,  Seramik malzemelerinin, seramik sanatının topluma tanıtılarak seramiğe sempatinin arttırılmasının sağlanması.