» Anasayfa   |   » İletişim   |   » Üye Girişi

  
     
  Türk Seramikleri
Tarih
Tasarım
Teknoloji
Enerji
İstihdam
Kalite
Katma Değer
Nakliye
Dünyadaki Konum

 

Türk Seramikleri

Tarih
İnsanoğlu uygarlığı yaratırken önce suyu, sonra toprağı, sonra da ateşi kullandı. En sonunda hepsini birden . İnsan beyni, insan yaratıcılığı ve insan hüneri devreye girdi. Su, toprak ve ateş, 8000 yıl önce insanlığın en eski destanlarının yaşandığı Anadolu'da bir araya geldi. Tarih boyunca Lidya, Hitit, Urartu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi sayısız uygarlığa kapılarını açmış, bereketli topraklarında farklı kültürleri konuklamış, insanlık tarihinin en önemli dönüşümlerine tanıklık etmiş o zengin coğrafyada....Milattan Önce 6.0... Devamı
Tasarım
Türk seramik sektörünün önemli yükselişinde üretim teknolojisine sürekli yatırım stratejisinin yanı sıra, ürün geliştirmeye verdiği öneminde büyük payı vardır. Seramik karo ve sağlık gereçleri alanında ürün yelpazesini giderek genişleten ve dünya pazarlarındaki rekabet ortamının koşullarına göre yenileme esnekliğini kazanan Türk seramik firmaları, ürün tasarımında da rekabet şansını artıracak bir "Türk Kimliği" oluşturma noktasına gelmiştir. Burada esin kaynağı hiç kuşkusuz Anadolu topraklarında yatan 8000 yıllık kült... Devamı
Teknoloji
Anadolu topraklarında 8000 yıl önce Alacahöyük'de başlayan, Selçuklular, Bizanslılar ve Osmanlılar döneminden geçerek günümüze kadar gelen seramik üretim geleneği, 1950'li yıllarda endüstriyel bir boyut kazanmıştır. Endüstriyel anlamda üretime başlayan Türk seramik sektörü kısa sayılabilecek bu süre içinde dünyanın en büyük seramik üreticilerinden biri konumuna gelmiştir. Yeni bin yılın başlangıcında 180 milyon m²yi aşan üretimi ile kaplama malzemelerinde Avrupa'nın üçüncü büyük, 8 milyon parçayı aşan üretimi ile de seram... Devamı
Enerji
Seramik Sektörü, üretim prosesi içindeki pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı, oldukça yoğun enerji tüketen bir sektördür. Seramik sektörünün üretim maliyetleri içinde enerjinin payı diğer sektörlere oranla oldukça yüksektir. SKM sektöründe % 30, SSG sektöründe ise %20 oranında bir enerji maliyeti söz konusudur. Bu nedenle seramik sektöründe enerji fiyatları büyük bir önem arz etmektedir. Sektörümüzde halen doğalgaz, LPG, LNG olmak üzere üç ana yakıt tüketilmektedir. Firmaların kullandıkları Enerji türlerine göre dağılımları aşa... Devamı
İstihdam
Seramik sektörü ülkemizin istihdamına yüksek katkısı olan bir sektördür. Sektörümüzde 220.000 kişi çalışmaktadır. Aileleriyle birlikte 1 milyon kişi bu sektörden geçinmektedir. İstihdam üzerindeki yüksek vergi ve sosyal güvenlik yükleri maliyetleri artırmakta ve sektörün dünya üzerindeki rekabet edebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.... Devamı
Kalite
Seramik kaplama malzemesi üreten firmalarının tamamı ISO 9001 belgeli Türk seramik üreticisi firmalar, sürekli teknoloji yatırımları yaparken, özellikle 90’lı yılların başından itibaren geliştirilen kalite yönetim sistemleriyle de iş süreçlerinde sürekli bir iyileştirme çalışmasını hedef olarak seçmişlerdir. Tümü ISO 90001 belgeli olan seramik firmaları dünyanın hemen her bölgesine ihracat yapmaları nedeniyle ürünlerinin ilgili ülkelerin standartlarına uygunluğuna ilişkin belgelere sahiptir. Her ülkenin kendine özgü alışkanl... Devamı
Katma Değer
Seramik Sektörü Katma Değeri En Yüksek Sektörlerden Biridir Ülkemizin sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye kavuşturulabilmesi için, üretimdeki “Katma Değer” in ülkede daha fazla oluşması gerekmektedir. Çünkü “Yerli Üretim” olarak tanımlanan “Katma Değer” in yurt içinde gelişmesi, daha çok üretim ve istihdam ile toplumsal refahın da temel kaynağını oluşturmaktadır. Seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde ve diğer işletme malzemelerinin dış girdi oranı çok düşü... Devamı
Nakliye
Seramik sektöründe taşımacılık maliyetleri, seramik ürünlerin niteliğinden dolayı toplam maliyet içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Ülkede ulaşım ağının karayolu ağırlıklı olması, deniz ve demiryolu bağlantılarının yetersiz kalması sektörün hem iç pazarda hem de ihracatta taşımacılık maliyetlerinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Mamullerin üretim bölgelerinden, yurtiçi taşımlarının yapılması ve en önemli hammadde rezervlerinin bulunduğu, İstanbul-Şile ve Aydın-Milas bölgelerinden, üretim bölgelerine taşıma, uygun i... Devamı
Dünyadaki Konum
Türkiye dünyanın altıncı, Avrupa’nın ise üçüncü büyük seramik karo üreticisidir. Anadolu topraklarında 8000 yıl önce başlayan seramik üretim geleneği, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayi boyutuna taşınmış, Türk seramik kaplama malzemeleri sektörü özellikle 1990 yılından sonra yaptığı yatırımlar ile bugün dünya seramik karo üretiminde söz sahibi olmayı başarmıştır. Türkiye 220 milyon m²’yi aşan üretimi ile dünyanın altıncı, Avrupa’nın ise üçüncü büyük seramik karo üreticisidir. » Türkiye Avru... Devamı

 

Türkiye Seramik Federasyonu Atatürk Mah. Namık Kemal Cad. Ekincioğlu Sok. No:44/1 Ataşehir/İstanbul E-mail: info@serfed.com
Designed by Dreams&Bytes    

 

Hakkımızda Türk Seramikleri Duyurular Haberler Raporlar Dış Tanıtım Üye Dernekler Linkler Fuarlar