» Anasayfa   |   » İletişim   |   » Üye Girişi

  
     
  Duyurular / Devlet Yardımları
Devlet Yardımları
Dış Ticaret ve Yatırım
Cerame Unie
Pre Federation
Standartlar
Gümrük Vergileri
Toplantılar

 

Devlet Yardımları

İhracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarımızın geliştirilmesi, dünya ihracatındaki payımızın artırılması ve uluslararası piyasalara açılan firmalarımızın rekabet güçlerinin artırılması açısından önem taşımaktadır.

Türkiye, 1980’den bu yana uyguladığı ihracata yönelik teşvik sisteminde, günün koşullarına uygun olarak dönem dönem yeni düzenlemeler yapmaktadır. Halen, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara da uyumlu bir teşvik sistemi oluşturmaya çalışan DTM-Dış Ticaret Müsteşarlığı, en önemli teşvik programlarından birisini “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” adı altında ilk kez 11 Ocak 1995 tarih ve 22168 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe koymuştur. Geçen yıllar içerisinde söz konusu Karar’da bir dizi değişiklik yapılmıştır. En son 29 Ocak 2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır. Günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre düzenlemelere devam edilmektedir.

İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı, KOBİ niteliğindeki firmalarımız başta olmak üzere, ihracatçı firmalarımızın ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır.

Tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii DTM-Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. İlerideki sayfalarda, destek programlarının amacı, sağlanan imkanlar, kimlerin yararlanabildiği ve hangi kuruluşlar tarafından uygulandığı gibi bazı temel konular, kısa ve açık ifadelerle verilmektedir. Ayrıca, yardım programları ve bunların uygulanmasına ilişkin konularda daha geniş bilgilerin temin edilebileceği kuruluşların adresleri “Uygulamacı Kuruluşlar” bölümünde verilmektedir.

İlerdeki Sayfalarda Adı Geçen Bazı Kavramlar ve Tanımları

KOBİ-Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (*):

 • Bir ila ikiyüz arasında işçi istihdam ettiği, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen,
 • Gerçek usulde defter tutan,
 • İmalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan,
 • Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan firmalardır.

SDŞ-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından SDŞ statüsü verilen şirketlerdir.

ÜD-Üretici Dernekleri: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurdukları derneklerdir.

Uygulamacı Kuruluşlar:

Kuruluşun Adı / Adresi Devlet Yardımı
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (*)
İnönü Bulvarı, 06510 Emek – ANKARA
Telefon: (0312) 212 88 00
Faks: (0312) 212 88 81
Web: http://www.foreigntrade.gov.tr
 • Çevre
 • Yurt Dışı Ofis-Mağaza (SDŞ' lerin işlemleri)
 • Marka-Tanıtım
 • İstihdam Yardımı
İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ (İGEME)
Mithatpaşa Cad. No:60, 06420 Kızılay - ANKARA
Telefon: (0312) 417 22 23
Faks: (0312) 417 22 33
Web: http://www.igeme.org.tr
E-Posta: igeme@igeme.org.tr
 • Pazar Araştırması (Pazar araştırması projelerinin desteklenmesi)
 • Eğitim
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
Firmalar, Türkiye'de bulunan toplam 12 adet ihracatçı birliğinden, bağlı oldukları birliğe müracaat edeceklerdir.
 • Yurt Dışı Fuar / Sergi
 • Yurt İçi Fuar
 • Yurt Dışı Ofis-Mağaza
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI (İKV)
Rumeli Cad. No: 85/7, 80220 Osmanbey – İSTANBUL
Telefon: (0212) 230 76 37 - 233 94 37
Faks: (0212) 247 75 87
Web: http://www.ikv.org.tr
E-Posta: ikv@ikv.org.tr
 • Pazar Araştırması (KOBİ'ler arasında uluslararası işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi)
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
Necatibey Caddesi No:49 06440 ANKARA 
Telefon: (0312) 232 54 25
Faks: (0312)232 54 13
Web: http://www.turkpatent.gov.tr
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması
 • Patent, Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Tescil Yardımı
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı (TİDEB)
Atatürk Bulvarı No: 221, 06100 Kavaklıdere – ANKARA
Telefon: (0312) 467 18 01
Faks: (0312) 427 43 05
Web: http://www.tubitak.gov.tr
E-Posta: bideb@tubitak.gov.tr
 • AR-GE
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)
Atatürk Bulvarı No: 221, 2. Kat B Blok Kavaklıdere – ANKARA
Telefon: (0312) 467 21 78-79
Faks: (0312) 467 40 79
Web: http://www.ttgv.org.tr
E-Posta: info@ttgv.org.tr
 • AR-GE

(*) Tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii

 

 

Türkiye Seramik Federasyonu Atatürk Mah. Namık Kemal Cad. Ekincioğlu Sok. No:44/1 Ataşehir/İstanbul E-mail: info@serfed.com
Designed by Dreams&Bytes    

 

Hakkımızda Türk Seramikleri Duyurular Haberler Raporlar Dış Tanıtım Üye Dernekler Linkler Fuarlar