» Anasayfa   |   » İletişim   |   » Üye Girişi

  
     
  Dernekler / TSD
Üyeler
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Faaliyet Raporları
Bize Ulaşın
TÜZÜK

 

Türk Seramik Derneği

http://www.seres2014.org/


Çeşitli kültürlerce, asırlar boyu çok değerli seramik eserler üretilmiş olan topraklarımızda , seramiğin cumhuriyet dönemi öncesinde yozlaştığını ve hatta unutulduğunu görmekteyiz. 1950 de başlatılan sanayileşme hamlesi ile birlikte seramikte gündeme gelmiş ve kısa bir sürede çok önemli aşamalar kaydederek bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

Seramik bugün toplumumuzun sanatsal ve endüstriyel olmak üzere çok çeşitli amaçları için beğenerek, severek yoğun şekilde kullandığı önemli bir ürün olmuştur. Bu süre içinde eğitim kurumlarımız , Endüstri ve toplum sayıları binlere ulaşan seramikçiler yetiştirmiştir. Bu seramikçilerin büyük bir bölümü de seramiği meslek edinerek Türk Seramik Sanatı ve ülkemiz seramik endüstrisinin bu gününü yaratmışlardır. Böylesine büyük bir meslek grubu haline gelen seramikçiler zaman zaman , bir dernek veya birlik halinde toplanmayı arzu etmişler ve sonucu alınamayan çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. aşamalar kaydederek bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

Yine bu arzu ve görüşle Sn Basri SEZER ile birlikte Seramik ve Refrakter Üreticileri birliği toplantılarında bu konu yeniden görüşülmüş ve geniş tabanlı bir şekilde tüm seramikçileri bir araya getirmeyi amaçlayacak derneği 1989 yılı başlarında kurulması planlanmıştır. Kurucu üye olarak düşünülen sanat, eğitim ve endüstri gibi çeşitli dalları temsil edebilecek kişilerden de yoğun istek ve desteklerinin görülmesi üzerine , Tüzük hazırlanmış ve ilk resmi müracat 27. 12. 1989 tarihinde gerekli makamlara yapılmıştır. aşamalar kaydederek bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

Dernekler yasası doğrultusunda gerekli bürokratik işlemlerin sağlanması ve takibi ile 21.03.1990 tarihin de derneğimizin kurulması için resmi izin alınmıştır. İlk genel kurul kurucu üyeler ile birlikte 03.05.1990 tarihinde tüzük gereği Yönetim Kurulu, diğer organlar ve alt bölümleri oluşturulmuştur. aşamalar kaydederek bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

Görüldüğü gibi kurucu üyeler dahil tüm organlarda seramik sanatçıları , seramik öğretimi veren eğiticiler, seramik endüstrisinde ve üretiminde görev almış tüm seramikçileri bir araya getirmeyi amaçlayan derneğimiz çok geniş kapsamlı bir güç ve dayanışma oluşturulması öngörülerek yola çıkılmış ve aşağıdaki istekler hedef alınmıştır. aşamalar kaydederek bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

1. Ülkemiz de seramik konusunun her yönü ile geliştirilmesini ve etkinliğinin artması aşamalar kaydederek bugünkü seviyesine ulaşmıştır.

2. Seramikçiler arasında iletişim kurulması , yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmelerden üyelerin süratle haberdar edilmesi amacı ile,

    o Bilimsel
    o Teknik
    o Sanatsal
    o Ekonomik
    o Sosyal Amaçlı

kongre, seminer, konferans, panel, sergi ve benzeri toplantılar düzenlenmesi

3. Mesleki yayınlar bülten, dergi ve bildiri hazırlanması

4. Üyelerimizin ve seramik alanındaki sorun ve gereksinimlerinin tesbiti , çözüm aranması ve gereğinde ilgili kurum ve kuruluşlarda girişimlerde bulunulması

5. Üyelerimizin yurt içi ve dışında seramik ile ilgili faaliyetlerinden haberdar edilmesi ve katılımlarında yardımcı olunması ve gerekli organizasyon ve koordinasyonun yaoılması

6. Üyelerimizin başarılarını ve ülkemizdeki seramik konusu ile ilgili gelişmeleri yurt içi ve yurt dışında topluma duyurabilecek halkla ilişkiler faaliyetleri

7. Üyeleri ile seramik üreticileri ve endüstri arasında işyeri ve personel ihtiyacını karşılama konusunda aracı olunmasını

8. Seramik konusunda eğitim veren kurumlar ile işbirliği kurulması ve eğitimin seramikj kuruluşlarına yararlı olabilmesine destek verilmesinin,

9. Seramik malzemelerinin, seramik sanatının topluma tanıtılarak seramiğe sempatinin arttırılmasının sağlanması.

 

 

Türkiye Seramik Federasyonu Atatürk Mah. Namık Kemal Cad. Ekincioğlu Sok. No:44/1 Ataşehir/İstanbul E-mail: info@serfed.com
Designed by Dreams&Bytes    

 

Hakkımızda Türk Seramikleri Duyurular Haberler Raporlar Dış Tanıtım Üye Dernekler Linkler Fuarlar