» Anasayfa   |   » İletişim   |   » Üye Girişi

  
     
  Dernekler / Timder
Üye Firmalar
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Tüzük
Bize Ulaşın
Faaliyet Raporları

 

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği

DERNEĞİN ADI: TİMDER Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği
BAŞKAN: Yalçın Ali TUNG
KURULUŞ TARİHİ: 23 Mayıs 1988

ÜYE SAYISI
Asil Üye: 473
Fahri Üye: 140

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Atatürk Mh. Namık Kemal Cd. Ekincioğlu Sk. No: 44/1 K:1 Ataşehir / İstanbul
T: 0216 629 01 00
F: 0216 580 88 84
info@timder.org.tr / nurhan.timder@gmail.com

KOMİSYONLAR
Yayın Grubu
İletişim Grubu
Üye Geliştirme Grubu
Teknik Grup
Eğitim Çalışma Grubu
Gelir Getirici ve Yaratıcı Projeler Koordinasyon Grubu

AMAÇ

 • Çağdaş, laik ve demokratik ülkemizde Atatürk ilke ve devrimlerine uygun davranış ve faaliyetlerde bulunmak,
 • Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak,
 • Sektör yararına bilimsel çalışmalar yapmak,
 • Ticari faaliyetlerde tüketici memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Ticari ve sosyal ahlak kurallarına uygun hareket etmek,


GÖREV

 • Tesisat ve İnşaat Malzemesi satıcılarının satmakta olduğu malzemelerin yurdumuzda üretilmesine katkıda bulunmak,
 • Haksız rekabeti önlemek,
 • Ortak sosyal, ekonomik, kültürel, mesleki ihtiyaçlara destek vermek,
 • Mesleki sorunların çözümüne yardımcı olmak malzemeciler arasında birlik ve beraberlik sağlamak,
 • Fuar ve sergiler düzenleyerek kitleselleşmeyi sağlamak,
 • Üretici – satıcı arasında köprü kurmak,
 • Sektörümüz hakkında yayınlar yapmak,
 • Eğitim – öğretime katkıda bulunmak ve burs vermek,

ŞEMSİYE ÖRGÜT ÜYELİKLERİ

 • Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu TİMFED’in kurucu üyesidir.
 • Türkiye Seramik Federasyonu TSF’nun kurucu üyesidir.
 • İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD’ın üyesidir.

TİMDER
Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği
2011Nisan – 2013 Nisan Dönemi Faaliyetleri


Eğitim Faaliyetleri
TİMDER Akademi kapsamında 2004 yılından bugüne eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olan Derneğimiz, “TİMDER Akademi Algı ve Beklenti Araştırması” sonuçları değerlendirilerek, 2012 dönemi eğitim konularını Yönetim Okulu, Pazarlama ve Satış Okulu, Kişisel Gelişim Okulu, ve Finans Okulu olmak üzere dört farklı okul konseptinde 22 ders olarak gerçekleştirmiştir.

TİMDER Akademi kapsamında sürdürülen eğitimlerin ayrıca İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından akridite edilmesi ve uygulamanın bu disiplin için süreklilik kazanması ile eğitimlerimizin önemi ve değeri bir kez daha vurgulanmıştır.

04 Eylül – 29 Kasım 2012 tarihleri arasında, 18:30–22:00 saatleri arasında İstanbul Dedeman Otel’de gerçekleştirilen eğitimlerimiz, önceki dönemlerde olduğu gibi, sponsor ve derneğimiz kaynakları ile sürdürülmüştür.

Fuar Faaliyetleri
2012 Mart ayında 24.sü gerçekleştirilen UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nın, 27 Şubat 2013’te 25. yılı kutlandı.

2011 yılında ikincisi gerçekleştirilen PIPEXPO 2. Boru, Pompa, Vana, Filtre Endüstrisi Fuarı, iki yılda bir yapılması kararı gereği, 16 Mayıs 2013’te üçüncü kez sektörün buluşma noktası olacaktır.

Yayın Faaliyetleri;
TİMDER Dergisi,
Web Sitesi (www.timder.org.tr)
Firma ve sektörel haberlerin yanı sıra, üyelerimizin tanıtılmasına da hizmet veren ve üç ayda bir yayınlanan TİMDER Dergisi 5600 noktaya ulaşmaktadır. Ayrıca, posta güvercini sms hattımız yoğun olarak kullanılmaktadır.

Günümüz koşullarına göre yenilenme sürecine alınan TİMDER web sitesi, 2013 Mart ayında tamamlanmıştır.

Sektörel Faaliyetler

 • 20 Aralık 2011 tarihinde şahsımın da katıldığı TSF Yönetimi ile birlikte, Ankara’da Bakanlık ziyaretlerinde bulunuldu.
  -Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım ve ilgili Bakanlık sorumlularının da yer aldığı toplantıda “K2 Uygulamalarında yaşanmakta olan sorunlar” aktarıldı.
  - Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün ile yapılan toplantıda “Yeni TTK ile ilgili TİMDER’in görüş ve önerileri aktarıldı.
 • 24 Mayıs 2012 tarihinde İTO’da düzenlenen “Yeni Türk Ticaret Kanununun Sektörümüze Etkisi ve İşverenlere Getirdiği Sorumluluklar” konulu Zümre Toplantısına konuşmacı olarak katılarak, TİMDER adına görüşleri belirttim.
 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile ilgili yönetmeliklerin, ‘’ısı pay ölçer’’ cihazlarının 02 Mayıs 2012 tarihi itibariyle kullanımını zorunlu kılmıştır. Doğru ürünü doğru şekilde tüketiciye aktarmanın TİMDER’in misyonu olduğu, Doğruların örgüt şemsiyesi altında oluşturulmasının en uygun yol olacağı görüşü ile;
  Konu ile ilgili olarak yasal açıklamalar ve ürünler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere sektörün önde gelen firmaları ile TİMDER organizasyonunda bir dizi toplantı düzenlenerek sonuçların üyelerimiz ve tüketicilerin bilinçlenmesi adına TİMFED Dergisinde yer verilmiştir. (2012 Haziran)
 • 11 Ekim 2012 tarihinde TİMFED ev sahipliğinde;
  -Ali Dumankaya (Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi)
  -Hüseyin Bilmaç (İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı)
  -Zeynep Bodur Okyay (TSF Yönetim Kurulu Başkanı)
  ve konuşmacı olarak TİMFED’i temsilen katıldığım
  Kentsel Dönüşüm Öncesinde İnşaat Sektörü Sorunları ve Geleceği” konulu panel gerçekleştirildi.


Konferans ve Bilgilendirme Toplantıları
Üyelerimizin gerek iş hayatına ve gerekse özel yaşamına yararlı olabilecek bazı konferans ve toplantılara devam edilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda yer almaktadır.
“Yeni Kriz mi? Yeni Normal mi?” Konferansı / Prof. Dr. Emre Alkin, (Temmuz 2011)
“İstanbul Vizyonu” Konferansı / Prof. Dr. İbrahim Baz (Aralık 2011)
“TTK Bilgilendirme” Toplantısı / Av. Murat Çelikten (Şubat 2012)
“Küresel Ekonomide Son Durum ve Türkiye’nin Ayrışması” Konferansı / Prof. Dr. Emre Alkin (Eylül 2012)
“Çalışma Mevzuatında 2013 Uygulamaları” Konferansı / Emekli İş Müfettişi Seyfullah Beysülen (Kasım 2012)
“ İş Sözleşmeleri ve Türleri”Konferansı “ Konferansı / İş Hukuku Danışmanı Seyfullah Beysülen (Ocak 2013)
“Sözleşmenin Feshi (İşçi ve İşverenin Sözleşmeyi Fesih Hakları )” Konferansı / İş Hukuku Danışmanı Seyfullah Beysülen (Nisan 2013)

Üye Sayısı ve Ziyaretler
Üretici ile satıcı arasında köprü görevini üstlenmiş olan derneğimiz, üyeler ile sektörel konuarda bilgi alışverişinde bulunmak üzere üye ziyaretlerine devam etmiştir. Bu bağlamda 2011 Nisan – 2013 Nisan sürecinde 38 firma 4 dernek ziyareti gerçekleştirilmiştir. 2011 Nisan sonunda 343 olan üye sayımız ise, 2013 Nisan sonu itbariyle %38 artarak 473 kişiye ulaşmıştır.

Öğrenciler için Burs
Sektör çalışanları arasında üyelerimizin önerileri dikkate alınarak ihtiyaç olan lise ve üniversite öğrencilerine burs verilmesine devam edilmiştir. 2011 – 2012 öğrenim yılında 68 öğrenciye, 2012 – 2013 öğrenim yılında 72 öğrenciye burs desteği sağlanmıştır.

Sosyal Faaliyetler;
Üyelerimiz arasında dostlukların kurulması, var olan dostlukların daha da geliştirilmesi adına, çeşitli yemek organizasyonları ve turnuvalar düzenlenmektedir. Bu bağlamda geleneksel olarak sürdürülmekte olan Taner Oğuz - TİMDER Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’na devam edilmiştir. 02 Eylül 2012 Pazar Günü başlayan, 12 firmanın iştirak ettiği Turnuva, 7 hafta süre devam ederek, 14 Ekim 2012 tarihinde son bulmuştur. Turnuva finansmanı, turnuvaya iştirak eden firmalardan alınan katılım payı ve 1 firmanın sponsor desteği ile karşılanmıştır.

Diğer Faaliyetler

 • Üyelerimiz için özel fiyatlı anlaşma yapılan hastane, ulaşım ve konaklama firma sayıları her geçen gün artmaktadır.
 • TİMDER üyelerinin şirket otoları için, 1 ay geç ödemeli ve %5 fiyat indirimli akaryakıt sağlanmaktadır.
 • Derneğimizin, TOBB bünyesinde yer alan Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Müteahhitlik Meclis Üyeliği 4 yıldır devam etmektedir.
 • Hukuk Danışmanımız tarafından, tüm üyelerimize bedelsiz olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 • Ekonomi danışmanımız tarafından günlük olarak yayınlanan Ekonominin Nabzı raporu ve aylık alarak yayınlanan Ekonomik Değerlendirme Raporu’nun Üyelerimizle paylaşılmasına devam edilmiştir.


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında üyelerimize hizmet vermek üzere, İş Hukuku Danışmanı olarak, Çalışma Bakanlığı Emekli İş Müfettişi Seyfullah Beysülen ile anlaşma yapılmıştır. Düzenli konferans ve bilgi paylaşım toplantılarının yanı sıra, üyelerimizden yoğun olarak gelen soru ve talepler cevap bulmaktadır.

Saygıdeğer konuklar;
Burada sözlerime son verirken, TİMDER’in bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm önceki dönem Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine, bu süreçte desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen tüm üyelerimize, dostlarımıza, yönetimde aktif olarak ve büyük özveriyle görev üstlenmiş ve çalışmalarını başarı ile yürütmüş ve yürütmekte olan çalışma arkadaşlarıma en içten dileklerime teşekkürlerimi sunuyorum.

Sektörün işleyişinde satıcı ve üretici arasında her zaman bir denge unsuru olan, sorumluluğunu başarıyla taşıyan ve daima taşıyacak olan TİMDER’in önümüzdeki dönemin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerini şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum. Sektörümüzün daha da ileri taşınması adına gerçekleştirilecek projelerin, bugüne kadar olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürdürülerek, başarılı çalışmalara imza atılacağından emin olarak, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Saygılarımla,

Y. Ali TUNG
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Türkiye Seramik Federasyonu Atatürk Mah. Namık Kemal Cad. Ekincioğlu Sok. No:44/1 Ataşehir/İstanbul E-mail: info@serfed.com
Designed by Dreams&Bytes    

 

Hakkımızda Türk Seramikleri Duyurular Haberler Raporlar Dış Tanıtım Üye Dernekler Linkler Fuarlar